Overzicht

Pius X-College uit Bladel is met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een docent informatica.

Wij vragen:
Als docent informatica leer je leerlingen alles over programmeren, algoritmes, soft- en hardware en internet. Hiervoor is nodig dat je:

  • voorkeur gaat uit naar een bevoegd docent 1e graad Informatica bent of studerende daarvoor;
  • op de hoogte bent van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van software;
  • betrokken en teamgericht bent;
  • een actieve bijdrage levert aan onderwijsontwikkelingen.

Herken jij je hierin? Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en curriculum vitae.
 
 

Sollicitatieinformatie

Herken jij je in deze vacature dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie zo spoedig mogelijk t.a.v. Maartje Dolkemade (hoofd P&O) via Meesterbaan. Daarna ontvang je bericht of je wordt uitgenodigd voor het eerste sollicitatiegesprek. Dit gesprek wordt
gevoerd met de directeur havo/vwo en teamleider. Bij een positief advies volgt een tweede sollicitatiegesprek met de directeur organisatie en hoofd P&O.

Over Pius X-College

Voel je thuis!
Dat is wat we onze leerlingen en jou van harte toewensen. Het Pius X-College is een fijne, veilige, vertrouwde en gezellige omgeving om in te leren en te werken.
 
Met ruim 2200 leerlingen en ongeveer 300 medewerkers is het Pius X-College een grote school. Een school waar de leerling zoveel kan leren als hij/zij wil. Alle studierichtingen (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo (atheneum en gymnasium), tweetalig onderwijs (tto) en de wereldklas) zijn vertegenwoordigd en bieden uitstekende kansen voor alle typen leerlingen.
Van binnen is van deze ‘grote school’ niet veel te merken; want hoewel de school qua oppervlakte en leerlingenaantal tot de grootste scholengemeenschappen in de regio behoort, voelt het bij de verschillende leerwegen in de gebouwen als een kleinschalige school. Elke leerweg heeft een eigen (deel van het) gebouw en een kernteam. Een veilige omgeving waarin we geïnteresseerd zijn in jou als mens. We dagen je uit om het beste in jezelf naar boven te halen en waar jouw talenten verder ontplooid en ontwikkeld worden. 
 
Werken bij het Pius X-College
Wij vinden het belangrijk dat je goed begeleid wordt. Samen met andere nieuwe collega’s volg je het begeleidingstraject met workshops, uitleg over de afdelingen en intervisiebijeenkomsten. Ook wordt je gekoppeld aan een interne coach en vinden er lesbezoeken plaats.
 
Wij verwachten van jou dat jij jouw functie op een professionele wijze uitvoert en hierover verantwoording aflegt. Dit is onder andere vertaald in de gesprekkencyclus waar ontwikkelingsgerichte gesprekken worden gevoerd en waar jij zelf de regie in hebt.
 
Naast de arbeidsvoorwaarden in de cao vo, bieden wij je school specifieke voorwaarden. Denk hierbij aan een actieve personeelsvereniging, professionaliseringsmogelijkheden, collectieve verzekeringen, fiets- of sportregeling en een team met leuke collega’s!
 
Wil je meer weten over onze school? Kijk dan verder op onze website of bekijk het YouTube filmpje gemaakt door onze leerlingen.
Wij maken deel uit van het kennisnetwerk ORION scholen. Kijk voor meer informatie op ORION NXT!

 

Solliciteer