Overzicht

Jan Tinbergen College uit Roosendaal is met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een Hoofd ICT/onderwijstechnologie.

De werkzaamheden
1.  Het Hoofd ICT is teamleider en direct leidinggevende voor de medewerkers ICT (systeembeheerder en applicatiebeheerder).
2.  Het Hoofd ICT is lid van de staf, adviseert de directie over ICT gerelateerde zaken.
3.  Het Hoofd ICT is de ‘privacy officer’ van de school op het gebied van AVG-wetgeving.
4.  Het Hoofd ICT participeert in de totstandkoming en uitvoering van het leermiddelenbeleid.
5. Het hoofd ICT onderhoudt de contacten en bereidt contracten voor met externe partijen.
6. Het hoofd ICT organiseert en coördineert de ICT-support en helpdesk.
 
Profiel en procedure
De selectie wordt gedaan door een benoemingsadviescommissie, die het bestuur met meerderheid van stemmen een voordracht doet voor benoeming.
Het Hoofd ICT:
– heeft affiniteit met onderwijs;
– is flexibel in werkinstelling en werktijden;  
– kent een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is stressbestendig;
– kan goed luisteren en is betrokken en servicegericht t.o.v. zijn team, leerlingen, ouders, docenten en de directie. Is meegaand wanneer nodig en doortastend wanneer dat vereist is;
– kan in werkgroepen bestaande uit verschillende geledingen van de school (docenten, OOP-ers, stafleden) het beleid vanuit de directie vertalen naar de werkvloer en actief meepraten over de zaken die nodig zijn voor de ICT-gerelateerde ondersteuning en versterking
van het onderwijsproces;
 

Sollicitatieinformatie

De officiële taakomschrijving van het Hoofd ICT kunt u opvragen bij mevrouw I. Weert, afdeling personeelszaken: iwe@jtc-roosendaal.nl
Uw sollicitatiebrief kunt u uiterlijk tot en met 9 april 2021 opsturen naar Mariëlle Pijl:
mpi@jtc-roosendaal.nl , of
Mw. M. Pijl, Burgemeester Schneiderlaan 2, 4706 EZ Roosendaal.
De gesprekken worden gepland op 15 april 2021. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Meer informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij drs. W.C.M. Stroop, conrector havo/(t)vwo en personeel,
WST@jtc-roosendaal.nl, 0165-543871
 
 

Over Jan Tinbergen College

Het Jan Tinbergen College (JTC) in Roosendaal is een openbare school met de opleidingen: tweetalig vwo, vwo, havo en mavo. We hebben een eigen bètastroom: J-TeCh. Binnen alle opleidingen kun je kiezen voor de Tickets Kunst&Cultuur, Mavo-ToDo, Sport en Basic. In de bovenbouw van de mavo kun je het mavo-TOP-Traject volgen, waarmee we je extra goed voorbereiden op de overstap naar de havo. Op het JTC halen we met uitdagend en goed onderwijs het beste uit jou! Op onze school krijg je uitdagend en aantrekkelijk modern onderwijs. We hanteren daarbij drie uitgangspunten uit de visie van Helen Parkhurst: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking.

Het JTC is een eenpitter en is daar blij mee. We hebben twee gebouwen op één JTC campus: het hoofdgebouw uit 2013 en het nieuwe bijgebouw (havo 3, mavo 3 en mavo 4) wat in de zomer van 2020 is opgeleverd.

Solliciteer