Overzicht

Stedelijk Dalton College Alkmaar uit Alkmaar is met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een Rector (m/v).

Profielschets:
• ervaring met het aansturen van innovatieve onderwijsontwikkelingen
• uitdragen van de daltonkernwaarden
• gewend met diverse partijen binnen en buiten de school samen te werken
• lesgevende ervaring in het voortgezet onderwijs
• voorstander van openbaar onderwijs
• aantoonbare kwaliteiten op:

  • onderwijskundig leiderschap: je bent in staat vanuit een inspirerende en innovatieve onderwijskundige visie initiatieven te stimuleren en verder te brengen. Je creëert draagvlak voor ontwikkelingen, houdt de ingezette koers vast en stuurt
    waar nodig bij.
  • bindend vermogen: je bent betrokken en enthousiast. Wederzijds respect, een open houding en vertrouwen zijn uitgangspunten van je handelen. Je herkent de kwaliteiten in mensen en bent in staat hen te betrekken bij ontwikkelingen in de organisatie.
  • communicatieve vaardigheden: je communiceert duidelijk en kunt goed luisteren. Je bent zichtbaar en toegankelijk voor zowel collega’s, leerlingen als ouders. Je bent in staat communicatie en overleg te structureren. Je kunt de schoolgemeenschap
    met haar onderscheidende profiel zowel binnen SOVON als extern vertegenwoordigen en positioneren.
  • organiserend vermogen: je vertaalt visie in concrete, haalbare plannen en ziet toe op de uitvoering hiervan. Je neemt initiatieven en je bent besluitvaardig. Je overziet processen, bewaakt de voortgang en bereikt resultaten.

Sollicitatieinformatie

Heb je nog vragen?
Inlichtingen over de vacature kunnen worden verkregen bij René Rigter, voorzitter College van Bestuur, (072) 567 10 67. Vanwege de voorjaarsvakantie is hij van zaterdag 20 t/m zondag 28 februari alleen per e-mail te bereiken via rrigter@sovon.nu.

Wil je solliciteren?
De brief met motivatie en curriculum vitae dienen uiterlijk 7 maart 2021 in ons bezit te zijn.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 15 maart 2021 (1e ronde) en 19 maart 2021 (2e ronde).
Een assessment zal deel uitmaken van de procedure.
Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor de duur van een jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Stedelijk Dalton College Alkmaar is onderdeel van SOVON. Negen scholen, 6.700 leerlingen en 875 professionals. Wij zijn samen SOVON.

Over Stedelijk Dalton College Alkmaar

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar is een kleinschalige openbare scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo waar iedere leerling de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Het Stedelijk Dalton College Alkmaar: "je leert wat je moet weten" "je ontdekt dat er meer is" "je wordt een teamspeler op wie iedereen kan rekenen".

Solliciteer