Overzicht

O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh uit Geldermalsen is met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een Teamleider (basisberoepsgerichte leerweg)).

Functie-eisen
Uit uw brief en curriculum vitae blijkt dat u:
– beschikt over een ruime ervaring in het voortgezet onderwijs
– in het bezit bent van een lesbevoegdheid
– een coachende stijl van leidinggeven voorstaat
– empathisch vermogen combineert met besluitvaardigheid
– communicatief vaardig in woord en schrift bent
– een opleiding minimaal op hbo-niveau heeft afgerond
– een open teamspeler met humor bent
– in staat bent tot zelfreflectie
 

Sollicitatieinformatie

Procedure
Kandidaten voeren gesprekken met de benoemingsadviescommissie en een benoemingscommissie.
 
Sollicitatie
Sollicitaties (brief plus CV) kunnen voor 19-03-2021 worden gericht aan: directeur van vestiging de Lingeborgh, dhr. R.M. van der Vlies, Postbus 92, 4190 CB Geldermalsen of via email: vli@lekenlinge.nl
Inlichtingen, het eventueel op te vragen profiel of verdere toelichting op de procedure kunnen worden verkregen bij R.M. van der Vlies via 0345-571504 of www.lekenlinge.nl
 

Over O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh

In Geldermalsen staat het schoolgebouw met het geel-blauwe dak. Een school voor voortgezet onderwijs waarbij het bekende dak symbool staat voor deze bijzondere school. Een school waarbij geborgenheid en onderling respect centraal staan.
Sinds 2017 hebben we een apart brugklasgebouw.

Zo’n 1200 leerlingen krijgen dagelijks onder dit dak het op hun capaciteiten afgestemd onderwijs. Met de grootste zorg worden leerlingen begeleid om binnen de gestelde termijn klaar te zijn voor een diploma en vooral de vervolgopleiding.

Naast puur onderwijskundige zaken staat de ontwikkeling tot een volwassen lid van de gemeenschap centraal. Zo worden alle leerlingen intensief begeleid bij het “groot” worden.

Solliciteer