Overzicht

Erasmus College uit Zoetermeer is met ingang van 1 januari 2022 op zoek naar een Twee leden voor de Raad van Toezicht.

Algemene eisen

 • Het onderschrijven van de doelstellingen van de Stichting Erasmus College.
 • Op strategisch niveau kunnen opereren en beschikken over academisch werk- en denkniveau.
 • Vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken.
 • Analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen; betrokkenheid in of bij het onderwijs.
 • Integriteit staat voorop; derhalve het belang van de organisatie vooropstellen, zonder daarbij andere belangen een rol te geven.
 • Binding met de regio is een pre.

Daarnaast zijn de volgende specifieke eisen van toepassing:

Financiën en beheer

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving in relatie tot de criteria uit het toezichtkader op het gebied van financiën.
 • In staat om financiële vraagstukken te interpreteren vanuit het perspectief van het brede organisatiebeleid en de organisatiedoelen.
 • Inzicht in de interne gang van zaken en voortgang op het gebied van financiën.
 • In staat de balans, exploitatierekening en begroting van een onderwijsinstelling te interpreteren.
 • In staat kengetallen als solvabiliteit, kapitalisatiefactor, liquiditeit en rentabiliteit te interpreteren.
 • Kennis van de werking van de planning- & controlcyclus.

Human Resource Management

 • Kennis van personeelsaangelegenheden, inclusief de (professionele) ontwikkeling van de medewerkers.
 • Begrip van vraagstukken van organiseren in een professionele organisatie.
 • Ervaring met en inzicht in organisatievormen, veranderprocessen, fusie- en samenwerkingsprocessen en governance.
 • Als werkgever van de bestuurder kennis of ervaring hebben van/in werven en selecteren, het voeren van beoordelings-, functionerings- en slechtnieuwsgesprekken.

Juridisch beleid

 • Kennis en ervaring op juridisch-bestuurlijk gebied.
 • Een juridische blik op vraagstukken van organiseren.

Sollicitatieinformatie

Wil je meer weten?
Op www.erasmuscollege.nl vind je informatie over het onderwijs op het Erasmus College. Meer informatie over de organisatie kun je aanvragen bij Ellen van den Tol Advies via
advies@ellenvandentol.nl.
Ga je reageren?
Je sollicitatie met motivatie en een actueel cv kun je tot maandag 1 november
richten aan Ellen van den Tol (advies@ellenvandentol.nl); zij begeleidt deze werving- en selectieprocedure voor het Erasmus College.
Kennismakingsgesprekken zijn gepland in de week van 8 november en de selectiegesprekken zijn gepland in de week van 16 november.
 

Over Erasmus College

DALTONSCHOLENGEMEENSCHAP VOOR GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN MAVO

Het Erasmus College te Zoetermeer is een school voor Gymnasium, Atheneum, HAVO en MAVO.
De school telt ca. 1700 leerlingen en ca 170 medewerkers.

Het Daltononderwijs aan het Erasmus College is sinds de stichting van de school in 1970 gebaseerd op de ideeën van Helen Parkhurst: een op zelfstandigheid gerichte wijze van werken waarin leerlingen uitgedaagd worden tot samenwerking, initiatieven nemen en het dragen van verantwoordelijkheid, zowel binnen als buiten het lesverband. De school kenmerkt zich door een leerlingvriendelijk klimaat, een uitgebreide leerlingenbegeleiding en kwalitatief hoogstaand onderwijs waarin de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen een centrale plaats inneemt.
Muziek, sport, toneel en andere 'buitenles- activiteiten' vormen een wezenlijk bestanddeel van ons onderwijs.
Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij hieraan binnen en buiten de lessen een actieve bijdrage leveren.
Het Erasmus College is een samenwerkingsschool waarin het Protestants-Christelijke, het openbare en het Katholieke onderwijs samenwerken.

 

Solliciteer