Overzicht

Achterhoek VO locatie bestuursbureau uit Doetinchem is met ingang van 1 oktober 2021 op zoek naar een Lid raad van toezicht.

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de huidige leden zoekt Achterhoek VO een nieuw lid raad van toezicht.  
Kijkend naar de actuele ontwikkelingen en de aanwezige en de vertrekkende deskundigheid in de raad, zijn onderstaande aanvullingen gewenst:
 

  • Juridische kennis en ervaring;
  • Ruime ervaring met besturing van een complexe organisatie/onderneming met actuele ervaring van veranderprocessen en reorganisaties;
  • De kandidaat heeft ervaring met samenvoegings- of samenwerkingsvraagstukken en fusie van organisatie;
  • Ervaring met toezichthouden;
  • Beschikken over een voor de organisatie relevant maatschappelijk en/of bestuurlijk netwerk.

 
De raad streeft naar diversiteit in de raad. Bij de keuze voor de kandidaten zal daarom met een spreiding in onder andere sekse, leeftijd en denominatie rekening worden gehouden.
Een uitgebreide omschrijving leest u in de profielschets raad van toezicht Achterhoek VO.

Klik hier voor de profielschets
.

Meer informatie
Telefonische inlichtingen over de functie kunt u inwinnen bij mevrouw H.M. van Keulen, HR Consultant Achterhoek VO, telefoonnummer: 0314-394 181. Een digitaal informatiepakket kunt u
hier downloaden.

Sollicitatieinformatie

Solliciteren
U kunt solliciteren tot 29 augustus 2021 via Meesterbaan. U kunt uw motivatie en CV richten aan mevrouw H.M. van Keulen, HR consultant Achterhoek VO.
 
De eerste selectiegesprekken staan gepland op 27 september 2021 (overdag). De tweede selectiegesprekken vinden plaats op 29 september 2021 (ochtend).
 
Bij aanname zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden gevraagd.
 

Over Achterhoek VO locatie bestuursbureau

Achterhoek VO is het bestuur van zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek. De stichting verenigt scholen van openbare en bijzondere signatuur.
Achterhoek VO stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van (unieke) voortgezet onderwijsvoorzieningen van goede kwaliteit te realiseren. Elke school heeft daarbij een eigen context, een eigen cultuur en kiest een wijze van werken die daarbij past.
 
De ondersteuningsorganisatie van Achterhoek VO is ondergebracht in het bestuursbureau. Het bestuursbureau is kleinschalig en werkt effectief, staat onder leiding van de directeur bedrijfsvoering (in duo-schap) en is er om het bestuur en de rectoren/directeuren te faciliteren bij het vervullen van hun functie in de vorm van beleidsondersteuning, advies en uitvoering.
 
Kijk voor een eerste indruk van de organisatie op www.achterhoekvo.nl.
 

Solliciteer