Overzicht

Aeres uit Ede is met ingang van 16-2-2021 op zoek naar een Medewerker Servicedesk.

Sollicitatieinformatie

Over Aeres

Aeres is een breed, veelzijdig kennisinstituut binnen de sector voor voedsel, leefomgeving en groen.  Aeres verzorgt regulier onderwijs (PrO, VMBO, MBO, HBO), praktijkleren, commerciële diensten en praktijkonderzoek. Aeres heeft 1.200 medewerkers, 11.000 leerlingen en studenten en jaarlijks volgen nog eens duizenden volwassenen een training of cursus.
De hoofddoelstelling van Aeres is het verzorgen van goed onderwijs. Daarnaast het uitvoeren van gedegen praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan kennisontwikkeling, aan het onderwijs, de beroepspraktijk en aan professionalisering. De uitdagingen waar de groene sector voor staat zijn enorm. Het ambitieniveau voor het groene onderwijs ligt dan ook hoog. Aeres kenmerkt zich door een grote diversiteit. Dit maakt dat de uitdagingen voor de verschillende onderwijssoorten (vmbo,  mbo, hbo en masters) en de commerciële activiteiten, op onderdelen verschillen. De gezamenlijke ambitie is: meer profilering als één krachtige Aeres organisatie in Nederland en internationaal. De Aeres strategie “verbindend perspectief” is daarin leidend.

Solliciteer