Overzicht

Werkman VMBO uit Groningen is met ingang van Per direct op zoek naar een Leerlingondersteuner/begeleider C (wtf 0,8).

 
Wat zijn je werkzaamheden?

 • Het wekelijks voeren van begeleidingsgesprekken met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte ten aanzien van zijn/haar executieve functies. Samen met de leerlingen maak je planningen, je begeleidt ze bij hun leerproces en bereidt samen de wekelijkse
  coachgesprekken voor. Hierbij kijk je steeds met de leerling terug naar een eerder gesteld leerdoel, dat jullie samen vorm hebben gegeven in een oudergesprek, waarbij jij, de leerling, de ouders en de coach (mentor) betrokken zijn geweest;
 • Per periode aansluiten bij het LOC-gesprek (leerling-ouder-coach). Samen met de mentor en de leerling staan jullie stil bij zijn/haar voortgang en blik je terug op de ingezette ondersteuning;
 • Contact leggen met de coach van de leerling en samen de voortgang afstemmen. Dit doe je onder andere in de digitale leeromgeving, waarin door leerlingen, vakdocenten en coaches wordt gewerkt;
 • Het mede ontwikkelen van het arrangement begeleid leren, waarmee op onze school de ondersteuning op het gebied van executieve functies wordt vormgegeven. Op basis van je inzichten in de leerlingbegeleiding denk je mee in dit proces;
 • Het bieden van vakinhoudelijke ondersteuning voor de vakken waarbij rekenen/wiskunde een belangrijke vaardigheid betreft, zoals wiskunde, economie, NASK en praktijkvakken. Je bent hierbij in nauw contact met de betreffende vaksecties en samen denken jullie
  mee over het aanbod (wat) en over de uitvoering (hoe);
 • Het uitvoeren van lesobservaties om het leren van de leerling in beeld te brengen en om in samen-spraak met het IOT, de vakdocenten en/of coaches de ondersteuningsbehoefte van de leerling nog beter af te stemmen.

Wij zoeken een collega die:

 • beschikt over een afgeronde relevantie HBO-opleiding met onderwijsachtergrond (NHL/PABO);
 • bij voorkeur ervaring heeft in het ondersteunen van leerlingen (met een extra ondersteuningsbehoefte);
 • affiniteit heeft met rekenen/wiskunde;
 • bij voorkeur ervaring heeft met onze VMBO-doelgroep;
 • de leerling in zijn/haar kracht kan zetten door de talenten van de jongeren te bevestigen en deze kan   stimuleren;
 • die de leerlingen kan ondersteunen bij het zich ontplooien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers;
 • leerlinggericht en doelgericht kan werken;
 • zelfstandig en in teamverband kan werken;
 • kan en  wil werken in een dynamische school die volop in ontwikkeling is, met een jong en energiek team.

Sollicitatieinformatie

Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier, deze is te vinden op de website van OPenbaar Onderwijs Groningen.  In het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.
 
Informatie
Informatie over de school vind je op de website van de school.
Meer informatie over de functie is in te winnen bij mevrouw B. Tammes Buirs (teamleider).
 
 

Over Werkman VMBO

Ons VMBO heeft aandacht en oog voor de ontwikkeling van al onze leerlingen; basis, kader, gemengde en theoretische leerweg. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontplooien tot zelfstandige jong volwassenen met een eigen plek in de maatschappij. We leren de leerlingen zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen leerproces. Dit doen wij stap voor stap vanuit een duidelijk visie gestoeld op de Dalton-principes. In de praktijk betekent dit dat we werken volgens een vaste lesstructuur met Dalton-taken. Werkman VMBO is een veilige school. We zijn actiegericht, voorspelbaar in ons handelen en duidelijk in onze communicatie.
 

Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.

Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan  trainingen en opleidingsmogelijkheden.

 

Solliciteer