Overzicht

ISK Groningen uit Groningen is met ingang van Per direct op zoek naar een Leerlingondersteuner/begeleider D (wtf 0,6).

Wat zijn je werkzaamheden?

 • Het ontwikkelen en coördineren van het ondersteuningsbeleid en de leerlingenbegeleiding;
 • Het doen van intakes met leerlingen en ouders/verzorgers en het plaatsen van leerlingen in de juiste klas;
 • Het voorbereiden, voorzitten en uitwerken van diverse besprekingen, waaronder de vergadering van het ondersteuningsteam (OT);
 • Het onderhouden van contacten en het samenwerken met externe ketenpartners die voor de leerlingenondersteuning van belang zijn;
 • Het ondersteunen, adviseren en coachen van leerlingen, docenten en ouders/verzorgers op sociaal en pedagogisch/psychologisch gebied;
 • Het afstemmen van de leerlingenondersteuning op het regionale beleid.

 
Wij zoeken een collega die:

 • beschikt over een afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO-niveau;
 • beschikt over ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in het Voortgezet Onderwijs;
 • in staat is in teamverband complexe situaties te begeleiden;
 • een dienstverlenende en klantgerichte instelling heeft, maar tevens in staat is de grenzen van de school   aan te geven;
 • bij voorkeur beschikt over een netwerk in het PO, VO en (V)O in de stad Groningen;
 • bij voorkeur kennis heeft van Nederlands als tweede taal (NT2) en van de doelgroep nieuwkomers;
 • initiatiefrijk, stressbestendig en flexibel is;
 • sociaal en communicatief sterk is, zowel mondeling als op schrift.

Sollicitatieinformatie

Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier, deze is te vinden op de website van Openbaar Onderwijs Groningen. In het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.
 
Informatie
Informatie over de school vind je op de website van de school.
Meer informatie over de functie is in te winnen bij Dik Smeenk, schoolleider ISK.
 

Over ISK Groningen

Wie zijn wij?

ISK Groningen staat voor Internationale Schakelklas Groningen. De ISK is bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. De ISK biedt op dit moment ruimte aan ongeveer 300 leerlingen. Een deel van de leerlingen heeft een (tijdelijke) verblijfsvergunning en stroomt door naar vervolgonderwijs in Nederland. Een andere groep heeft asiel aangevraagd, maar nog geen status of woning. Deze leerlingen verblijven tot ongeveer zes maanden op school. Zij verhuizen daarna en gaan naar een andere ISK.

Het gaat om leerlingen die

 • met hun ouders in een asielzoekerscentrum verblijven;
 • naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinshereniging of -vorming;
 • afkomstig zijn uit de voormalige Antillen en hun opleiding in het Papiaments of Engels hebben gehad;
 • naar Nederland zijn gekomen omdat een ouder een relatie heeft gekregen met een Nederlander.

ISK-onderwijs

De ISK geeft les aan leerlingen met ongeveer 30 verschillende nationaliteiten. De meeste leerlingen zijn vluchteling en hebben traumatische ervaringen opgedaan. Ook de onderwijsachtergrond van leerlingen is heel divers. Een deel van de leerlingen moet na het 18e jaar terugkeren naar het land van herkomst.

De ISK telt op dit moment ongeveer 300 leerlingen. Ongeveer de helft van de leerlingen heeft een (tijdelijke) verblijfsvergunning en stroomt door naar regulier vervolgonderwijs in Nederland.

Het gaat om leerlingen die
naar Nederland zijn gekomen in het kader van gezinshereniging
afkomstig zijn uit de voormalige Antillen en hun opleiding in het Papiaments of Engels hebben gehad
naar Nederland zijn gekomen omdat een ouder een relatie heeft gekregen met een Nederlander

De overige leerlingen

 • verblijven met hun ouders in een asielzoekerscentrum of noodopvang
 • verblijven in een opvang voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV)    

Gemiddeld hebben onze leerlingen twee jaar nodig om voldoende thuis te raken in de Nederlandse taal en cultuur om met succes een vervolgopleiding te kunnen doen. Het onderwijs richt zich met name op het verwerven van de Nederlandse taal en op inburgering in Nederland. De leerlingen volgen daarnaast de volgende vakken: rekenen/wiskunde, Engels, biologie, lichamelijke ontwikkeling, beeldende vorming en drama.

Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.

Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan  trainingen en opleidingsmogelijkheden.

Solliciteer