Overzicht

sc Delfland uit Delft is met ingang van schooljaar 2021/2022 op zoek naar een Docent AVO vakken.

Sollicitatieinformatie

Sluitingsdatum voor deze vacatures is 16 april 2021.

Uw sollicitatie t.a.v. mevrouw  A. Olsen kunt u sturen naar: personeelsadministratie@scodelft.nl 
Voor meer informatie: https://www.sc-delfland.nl/

Over sc Delfland

De sc Delfland
Binnen scholencombinatie Delfland verzorgen het Christelijk Lyceum Delft (CLD) en het Grotius College (GC) samen vmbo-opleidingen in de gemengde, kader- en basisberoepsgerichte leerweg. De scholen vinden elkaar in het standpunt een school te willen zijn waar iedereen met een passend advies welkom is. Ouders en leerlingen kiezen voor onderwijs waarbij normen en waarden hoog in het vaandel staan. Uitgangspunten zijn: respectvol met elkaar omgaan, verantwoordelijkheid nemen voor anderen en aandacht hebben voor elkaar.

Binnen de visie van Scholencombinatie Delfland staan verder nóg een aantal zaken centraal:

  • voorbereiding op het MBO
  • hoogwaardige technologie
  • ondernemerschap
  • zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • fantastische schooltijd

Solliciteer