Overzicht

Pleysier College Zefier uit Den Haag is met ingang van z.s.m. op zoek naar een Docent Nederlands.

Je profiel
Je wilt het verschil maken. Je werkt gestructureerd en bent voorspelbaar. Je staat stevig in je schoenen. Je hebt zin in een uitdaging. Je hebt een 2e graads- lesbevoegdheid of bent daar mee bezig. 

Aard van het dienstverband
Het betreft een tijdelijk dienstverband in verband met ziektevervanging.
 

Sollicitatieinformatie

Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Nathalie Pravda:
n.pravda@pleysier.nl
 of via 070 – 3129050.
Sollicitaties per mail richten aan: n.pravda@pleysier.nl  

De procedure sluit zodra een geschikte kandidaat is gevonden
 

Over Pleysier College Zefier

Welkom bij Pleysier College Zefier
Het Pleysier College Zefier biedt onderwijs aan leerlingen van 12 t/m 18 jaar. Het leerniveau varieert van VMBO basis tot en met VWO. De meeste leerlingen zijn in behandeling of komen daarvoor in aanmerking bij De Jutters, een instelling voor geestelijke jeugdgezondheidszorg in Den Haag en omstreken. Jongeren die deelnemen aan het zogenaamde schoolfobieprogramma volgen eveneens onderwijs op Pleysier College Zefier. Incidenteel kunnen ook cluster-4 geïndiceerde leerlingen met specifieke behoeften worden geplaatst die niet in behandeling zijn.
Uitgangspunt is dat in het onderwijsprogramma rekening gehouden wordt met het volgen van een behandelprogramma en/of het hebben van een geïndiceerde zorgvraag. We streven naar een geïntegreerd aanbod van behandeling en school vanuit de visie één kind, één plan met als doel het realiseren van een onderwijs-zorgaanbod dat gericht is op de mogelijkheden van de leerling en dat is afgestemd op het uitstroomprofiel van de leerling.
 
Het onderwijsprogramma richt zich op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij en het ontdekken van sterke/minder sterke kanten in relatie tot het functioneren en leren in een schoolse setting. Er is aandacht voor het verminderen en/of wegwerken van hiaten in kennis en vaardigheden, die door een stagnerende schoolloopbaan zijn ontstaan.

Solliciteer