Overzicht

Almeerse Scholen Groep – Team Clusterdirectie uit Almere is met ingang van op zoek naar een Directeur Letterland.

Wie zoeken we?
In de afgelopen jaren zijn er op Letterland veel goede ontwikkelingen in gang gezet. Jij bent een onderwijskundig leider die helpt om deze ontwikkelingen verder op te pakken, te verstevigen en te verdiepen. Je geeft leiding aan de onderwijskundige ontwikkeling
vanuit een heldere visie die je weet te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

We zoeken een verbindend leider die ervoor zorgt dat het deels vernieuwde team een eenheid wordt, de kwaliteiten in het team inzet en die vertrouwen geeft. Je bent daadkrachtig, resultaatgericht. Vanuit je positieve grondhouding weet je het team te motiveren
om hun bijdrage te leveren aan de onderwijsontwikkeling. Daarbij streef je een cultuur na waarin het professionele gesprek over onderwijs plaatsvindt en waarin het team een gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt en neemt.   

Je bent ook ondernemend. Je ziet en zoekt kansen voor de doorontwikkeling van de school waarbij je nadrukkelijk gebruik maakt van partners in en om de school. Je weet op die manier met het team Letterland neer te zetten als een school waar iedereen zich welkom
voelt. Ouders zie je als een belangrijke partner. Dit uit zich in zichtbaarheid voor ouders en leerlingen, in effectieve communicatie over de ontwikkelingen op school en in activiteiten die de betrokkenheid van ouders bij Letterland stimuleren.
 

Sollicitatieinformatie

Interesse?
Voor een uitgebreidere profielschets of voor meer informatie kun je contact opnemen met Karlien Wegman, clusterdirecteur, telefoonnummer: 036 540 6363 of e-mail:
k.wegman@asg.nl.
Voor informatie over de school: www.letterland.asg.nl

Sollicitatie
Als deze functie je aanspreekt en je past binnen het beschreven profiel, dan zien wij graag uiterlijk 19 september je motivatiebrief en CV met referenties tegemoet via de sollicitatiebutton op deze pagina.
Met externe kandidaten vindt een voorselectiegesprek plaats op 22 september in de ochtend. Het gesprek met de benoemingsadviescommissie wordt op 24, 27 of 28 september gepland in de middag.

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. 
Interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

 

Over Almeerse Scholen Groep – Team Clusterdirectie

Solliciteer