Overzicht

Pleysier College Zoetermeer uit Zoetermeer is met ingang van op zoek naar een Docent Algemeen vormend onderwijs (AVO).

DIT BEN JIJ

  • Jouw lessen zijn opbrengstgericht met heldere lesdoelen en duidelijke instructie.
  • Je beschikt over vaardigheden voor een goede omgang met de specifieke problematiek van onze leerlingen.
  • Je biedt de leerlingen een krachtige, veilige en uitdagende leeromgeving.
  • Je beschikt over ervaring en (bij voorkeur) over een docentenbevoegdheid.

EIGENSCHAPPEN

  • Je bent consistent in je handelen, biedt een duidelijke structuur en handelt vanuit een natuurlijke horizontale gezagspositie.
  • Je staat open voor feedback en toont zelfreflectie.
  • Je bent integer, duidelijk en rechtvaardig.
  • Je kunt grenzen stellen, kunt tegen een stootje en beschikt over doorzettingsvermogen.
  • Je kunt zelfstandig werken, maar ook een teamspeler zijn.

Sollicitatieinformatie

Nieuwsgierig naar het werken op onze school?
Stuur een mail (met telefoonnummer) naar werkenbijzoetermeer@pleysier.nl dan nemen wij contact met je op.
 

Over Pleysier College Zoetermeer

Pleysier College Zoetermeer biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen vanaf 12 tot en met 19 jaar.  Het onderwijs omvat de leerroutes vmbo-basisberoepsgericht en vmbo-kaderberoepsgericht. Dit jaar is in leerjaar 1 ook de theoretische leerweg van het vmbo gestart. Leerlingen waarvoor het hele vmbo-pakket niet haalbaar is kunnen in de bovenbouw een leerwerkroute volgen.

Leerlingen stromen in vanuit het regulier en speciaal basisonderwijs en vanuit het regulier voorgezet (speciaal) onderwijs.
Voor alle leerlingen wordt zoveel mogelijk een programma op maat samengesteld. Dit wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). In dit OPP wordt de beginsituatie beschreven en wordt een inschatting gemaakt van het uitstroomniveau. In concrete afspraken en doelen wordt vastgelegd op welke wijze er toegewerkt zal worden naar dit uitstroomniveau.Het programma bestaat uit onderwijs, persoonlijke vorming en arbeidsoriëntatie.
Het werken aan talenten en het vergroten van vaardigheden is uitgangspunt.
Er wordt toegewerkt naar een vmbo-diploma.

Solliciteer