Overzicht

Luzac Breda uit Breda is met ingang van op zoek naar een Docent Wiskunde 1e graad.

  •  Je hebt een eerstegraads lesbevoegdheid.
  • Je bent op de hoogte van ontwikkelingen binnen jouw vakgebied (vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch) en past nieuwe inzichten toe in de praktijk.
  • Je weet in te springen op ad hoc situaties gedurende de dag.

Sollicitatieinformatie

Over Luzac Breda

Luzac biedt kleinschalig particulier onderwijs op alle niveaus. Kernwoorden voor de wijze waarop we ons onderwijs vormgeven zijn flexibiliteit en maatwerk. Gezamenlijk met de leerling stellen we ambitieuze doelen, en elke dag werken we hard om die te bereiken. Dit vraagt inzet en commitment van de leerling, maar ook van onze medewerkers. Wij kennen het eigen verhaal van de leerling en zijn betrokken bij zijn individuele leerproces. Op die manier tonen we dagelijks dat we geloven in onze leerlingen, krijgen zij zelfvertrouwen en plezier in leren en kunnen ze boven zichzelf uitstijgen. Dat is waar we het voor doen!

Solliciteer