Overzicht

Stichting Bijzonderwijs uit Amsterdam is met ingang van op zoek naar een Intern Begeleider Polsstok.

Functie-wensen: 

  • diploma PABO of Orthopedagogie;
  • diploma IB of master SEN is gewenst; 
  • kennis van het leerlingvolgsysteem Parnassys is gewenst; 
  • kennis en ervaring bij het opstellen van groepsplannen en van handelingsgericht werken; 
  • kennis op het gebied van de diverse lesmethodes en leerlijnen (onderwijskundig leiderschap); 
  • goede communicatieve eigenschappen, waaronder een positieve en stimulerende benadering van leerkrachten, ouders en leerlingen; 
  • snel en accuraat handelen en een flexibele houding;
  • uitstekend in staat om kinderen met gedragsproblemen verder te helpen in hun ontwikkeling;
  • een onderzoekende houding en goed kunnen reflecteren op eigen handelen.  

Wat bieden wij:
Aantal uren: 24 tot 32 uur, 0,6 – 0,8 fte
Periode: schooljaar 2019-2020 
Dienstverband: Het gaat om een tijdelijke benoeming, met bij goed functioneren zicht op een benoeming voor onbepaalde tijd.  

Informatie?

Bel hiervoor met Bart Jan Commissaris (directeur Polsstok) op 06-51380736.

Sollicitatieinformatie

Over Stichting Bijzonderwijs

Stichting Bijzonderwijs verzorgt in Amsterdam Zuidoost voor circa 2.100 leerlingen het basisonderwijs op levensbeschouwelijke grondslag. De Stichting bestaat uit 7 basisscholen en twee nevenvestigingen. Er zijn ongeveer 236 personeelsleden werkzaam.

Onze scholen staan voor modern, aantrekkelijk en eigentijds onderwijs, gericht op een veilige sfeer voor leerlingen en waarbij wij voortdurend aandacht hebben voor de kwaliteit van ons onderwijs.
Ons onderwijs wordt gevoed door de levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit, waar vooral het kind centraal staat. Samen met ouders, kinderen, medewerkers en bestuur geven we daar invulling aan.

Solliciteer