Overzicht

SBO Van Heuven Goedhart uit Rotterdam is met ingang van op zoek naar een Leerkracht groep 8.

Sollicitatieinformatie

Over SBO Van Heuven Goedhart

Onze missie
SBO Van Heuven Goedhart wil, in lijn met de missie van Stichting BOOR, kwaliteitsonderwijs bieden vanuit het perspectief van het kind. Onderwijs dat bijdraagt aan maximale kansen voor onze leerlingen en aan groei tot volwassenheid waarin ze volwaardig hun plek in de maatschappij kunnen vinden en behouden. Volwassenen die sociaal en cognitief redzaam zijn.

Onze visie
SBO Van Heuven Goedhart gelooft dat kwaliteitsonderwijs bestaat uit het realiseren van aansprekende resultaten én ontwikkeling van essentiële sociaal-emotionele vaardigheden. Dit betekent maximale, opbrengstgerichte inspanning m.b.t. de basisvakken op basis van individuele ontwikkelingsperspectieven, gecombineerd met doorlopende aandacht voor het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierin is samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten  onderling een belangrijk onderdeel. Dit betekent een betrokken, deskundig en professioneel team, waarin ruimte is voor feedback, (in)formeel overleg en blijvende professionalisering.
                      
Als SBO Van Heuven Goedhart geloven wij dat ieder kind de kans moet hebben zich maximaal te kunnen ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Hierbij gaan we uit van noodzakelijke sociale en cognitieve redzaamheid in de wereld van morgen. Hierbij streven we er naar de leerlingen te helpen een voldoende niveau te bereiken op basisvakken; taal, lezen en rekenen. Daarnaast staat de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen centraal. Hierbij willen we dat de leerlingen klaar zijn voor een maatschappij waarin ze in toenemende mate zullen moeten kunnen functioneren in samenwerking met anderen en in voldoende mate zich zelfstandig moeten kunnen redden. Juist vanwege de specifieke onderwijsbehoeften van SBO-leerlingen geloven we dat ons onderwijs in belangrijke mate moet tegemoetkomen aan die specifieke, individuele behoeften. Dit doen we door te werken met ontwikkelingsperspectieven voor iedere leerling waarbij reële, ambitieuze doelen centraal staan. Om dit alles te bereiken geloven we dat ieder mens gebaat is bij het werken en leren in autonomie binnen duidelijke kaders en veiligheid en waarin, in relatie met anderen, aanspraak gedaan wordt op hun competenties en talenten. Veiligheid, structuur en overzichtelijkheid bieden de basis van waaruit de leerling zijn of haar autonomie kan vergroten en stap voor stap verder kan werken aan het vergroten van de eigen competentie.

Solliciteer