Overzicht

Marcanti College uit Amsterdam is met ingang van zo spoedig mogelijk op zoek naar een Docent Biologie.

Je beschikt over een 1e of 2e graads bevoegdheid. Bij voorkeur ben je in opleiding tot 1e graads docent of 2e graads bevoegd en bereid deze opleiding te volgen.

Sollicitatieinformatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Spierings, adjunct directeur Marcanti, l.spierings@marcanti.espritscholen.nl, telefoonnummer: 06 13 61 46 31.

Je kunt tot en met 22 januari 2021 op deze vacature reageren.

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.
 

Over Marcanti College

BEDRIJFSINFORMATIE
Het Marcanti College is een ondernemende school en biedt 5 opleidingen voor leerlingen met vmbo (basis/kader), theoretische leergang/mavo, havo en vwo-advies in Amsterdam West. 

Het Marcanti College telt ongeveer 630 leerlingen en is een goede, veilige en prettige school met veel aandacht voor leerlingen. Er werken zo´n 70 medewerkers met een goede balans in de verdeling man/vrouw en een evenwichtige leeftijdsopbouw. De school kenmerkt zich door veel aandacht voor de individuele leerlingen: leerlingen voelen zich thuis en worden gezien door de medewerkers. Het Marcanti College wil iedere leerling optimaal ondersteunen om zijn talenten te ontwikkelen en stelt leerlingen in staat hun hoogst haalbare diploma te behalen. Een leerroute op maat! In het vervolgonderwijs vallen leerlingen op: zij hebben geleerd te leren-leren, zijn zelfverantwoordelijk, sociaal, maatschappelijk betrokken en tonen mediawijsheid.

Sinds twee jaar werken docenten op het Marcanti College in Professionele Leergemeenschappen (PLG's). Iedere collega behoort tot een PLG. Een PLG bestaat uit een groep docenten die samen verantwoordelijk is voor het leren van een groep leerlingen op het hoogst haalbare niveau. Je draagt bij aan onze speerpunten: leerdoelgericht werken, ontwerpen van rubrics en verdiepen van formatieve evaluatie. Het Marcanti College is een zeer actieve opleidingsschool met veel ruimte voor groei en innovatie. We hebben een verlengde onderbouw en leerlingen werken op gemengd niveau (dus flexibel in differentiatie). We vormen een koploperschool in digitaal lesgeven en effectief digitaal samenwerken binnen de teams.

Voor meer informatie zie: www.marcanti.nl en www.espritscholen.nl

Solliciteer