Overzicht

Coornhert Lyceum uit Haarlem is met ingang van zsm op zoek naar een Docent scheikunde 1e graads.

Sollicitatieinformatie

Graag uw motivatiebrief inclusief CV zo snel mogelijk uitsluitend via mail aan mevrouw Rozemeijer : m.rozemeijer@coornhert.nl.

Voor informatie over de vacature verwijs ik u naar de heer Cregyhton (conrector vwo) g.creyghton@coornhert.nl of 06-46227672.

 

Over Coornhert Lyceum

Het Coornhert Lyceum is een openbare scholengemeenschap die vanuit een humanistische mensvisie voor alle groepen van de samenleving goed georganiseerd en veelzijdig voortgezet onderwijs verzorgt op mavo-, havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium).
Het Coornhert Lyceum is een school die alle leerlingen optimale kansen geeft om het voor hen hoogst haalbare diploma te behalen.
Het onderwijs is gericht op doelmatig, actief en zelfstandig leren, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillen tussen de leerlingen.
De school streeft daarom voortdurend naar een gedifferentieerd onderwijsaanbod, waarin eigenaarschap, persoonlijke groei en samenwerking centraal staan en waarin veel ruimte is voor creativiteit en kunstzinnige ontplooiing. De school is lid van de Vereniging van Cultuurprofielscholen.

Solliciteer