Overzicht

De Michaëlschool uit Leeuwarden is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een Groepsleerkracht.

* Iemand met kennis van of affiniteit met het vrijeschoolonderwijs en de vrijeschoolpedagogiek.

Sollicitatieinformatie

voor meer informatie kun je contact opnemen met Thijs Brandsma, directeur, via 06-109 37 871 of directie@michaelschoolleeuwarden.nl .

je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot uiterlijk 16 mei 2021 mailen aan: directie@michaelschoolleeuwarden.nl t.a.v. Thijs Brandsma o.v.v. Leerkracht.

Over De Michaëlschool

De Michaëlschool aan de Hercules Seghersstraat in Leeuwarden is de enige vrijeschool voor basisonderwijs in de provincie Friesland. Daarmee bedienen wij de hele regio. Een deel van onze de leerlingen van buiten de stad komt met een schooltaxi of het openbaar vervoer naar school.
 
Onze school bestaat uit drie kleuterklassen (groep 1 en 2 gemengd) en de klassen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 (groep 3 t/m 8). Wij streven naar het werken met klassen van rond de 28 leerlingen. De kleuterklassen zijn rond de 22 leerlingen. In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal van onze school gestaag toegenomen. Dit schooljaar zullen wij rond de 200 leerlingen tellen.
 
Van oudsher werken wij met een continurooster: de kinderen blijven bij een lange dag tussen de middag op school, eten dan gezamenlijk en zijn altijd onder begeleiding van leerkrachten (niet van ouders). Samen met de Stichting Kinderopvang Friesland, vormen wij een Integraal Kindcentrum (IKC), waarmee wij opvang en onderwijs bieden aan kinderen van 1,5 tot 13 jaar. School en kinderopvang werken beide vanuit het antroposofisch gedachtegoed van Rudolf Steiner.
 
Het team bestaat uit zestien leerkrachten, een schoolassistent, een intern begeleider / remedial teacher, een conciërge, een onderwijsondersteuner (muziek) en een directeur. Samen zijn zij de mensen die het onderwijs vormgeven en de zorgdragen voor kinderen die extra hulp, steun of begeleiding nodig hebben.
 
Onze school is gehuisvest in een prachtig organisch gebouw waarin licht, warmte en duurzaamheid centraal staan. Een gebouw dat bewustzijn voor kwaliteit uitstraalt en een kindvriendelijke sfeer ademt. En op het schoolterrein is een moestuin ingericht waarin de kinderen tuinbouwonderwijs krijgen. Niet alleen met de neus in de boeken of achter de computer, maar ook samen met klasgenootjes met de spade in de grond!

Solliciteer