Overzicht

Montessorischool Parkrijk uit Rijswijk is met ingang van 01-03-2021 op zoek naar een Leerkracht onderbouw.

PABO
Montessori opleiding of bereid deze te volgen
 

Sollicitatieinformatie

Graat zo spoedig mogelijk en liefst voor 10 december 2020 uw reaktie. Gesprekken staan gepland voor 14 december a.s. in de middag/avond. 
 

Over Montessorischool Parkrijk

De school zien wij als een ideale minimaatschappij waarin we werken met kinderen en leid(st)ers om de uitgangspunten van Maria Montessori (1870-1952) te verwezenlijken. In een veilige omgeving  met als belangrijkste waarden: vertrouwen, respect, begrip, liefde en geduld  kan het kind zich in vrijheid ontplooien tot een zelfstandige persoonlijkheid met een brede ontwikkeling.
Onze Montessori pedagogiek en didactiek sluit goed aan bij de volgende uitspraak van Maria Montessori:
“Zij toonde ons, dat kinderen die in vrijheid mogen werken, opgroeien tot gelukkige mensen, die zich verantwoordelijk weten voor hun werk en die daardoor in staat zijn mee te bouwen aan een betere samenleving der mensen in vrede”

Montessorischool Parkrijk is een recent gestarte school in de nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten. We werken samen met kinderopvang de Lange keizer en vormen samen het IKC Montessori Parkrijk. Kinderen krijgen in 4 domeinen 0-3, 3-6, 6-9 en 9-12 Montessori opvoeding en onderwijs. We zijn op 5 maart 2018 gestart met de eerste kinderen in twee groepen, in een tijdelijke locatie aan de van Rijnweg 7 in Rijswijk, in oktober 2020 verhuizen we naar een groter tijdelijk gebouw aan de Trilgrasstraat 4 en in 2021 verhuizen we naar een nieuw gebouw in de wijk Parkrijk. Daar kunnen naast de kinderopvang 16 groepen gehuisvest worden. 

Solliciteer