Overzicht

CBS de Springplank uit Rhenen is met ingang van 15-03-2021 op zoek naar een Onderwijsassistent(e).

Wij bieden:

  • een enthousiast en collegiaal team.
  • een modern gebouw.
  • een goede sfeer.
  •  salaris conform CAO- PO.

Wat verwachten wij van jou:

  • dat je een christelijke levensovertuiging hebt en bewust kiest voor het christelijk onderwijs.
  • je enthousiast inzet om samen te werken met je collega’s.
  • je in het bezit bent van het diploma Onderwijsassistent niveau 4.

Sollicitatieinformatie

Meer informatie over onze school is te vinden op onze website www.cbsdespringplank.nl en op te vragen bij Bert Hardeman, directeur van de Springplank.
Jouw brief en CV kun je sturen naar bhardeman@cbsdespringplank.nl.
Deze ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 26 februari . De gesprekken vinden plaats in de week van 1 maart 2021
 

Over CBS de Springplank

CBS de Springplank in een notedop.
Onze visie heeft drie belangrijke kernwaarden in zich: ontmoet, ontdek, ontwikkel.
Daar gaan we voor op De Springplank! 
CBS De Springplank is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De Bijbel geeft ons inspiratie, richting en houvast. Wij willen een veilige plek zijn waar we elkaar ontmoeten .
Een plek waar we samen delen, samen groeien en samen sterk zijn.
Ook een plek waar we ontdekken wat we al kunnen en nog willen leren.
We hebben ons logo met de boom bewust hierbij gekozen. Een boom biedt beschutting en geborgenheid, het is sterk, staat stevig in de grond en het groeit. Net als wij.
 
We willen graag dat de kinderen zich ontwikkelen met behulp van de zeven gewoonten van The leader in me.

De school hanteert het leerstofjaarklassensysteem. We hebben, zoveel als mogelijk is, aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen , zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. We vinden de vakken taal, lezen en rekenen van groot belang. De sociale ontwikkeling richt zich met name op veel aandacht geven aan de ontwikkeling van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers die vanuit eigen waarden en normen juiste keuzes durven maken en persoonlijk leiderschap durven tonen.
Naast kennisoverdracht besteden we ook aandacht aan de creatieve, motorische en muzikale ontwikkeling van de kinderen.
Ons motto is: Ontmoet, ontdek, ontwikkel.

Solliciteer