Overzicht

Vespucci College uit Julianadorp Curacao is met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een Docent economie en bedrijfseconomie, 1e graad.

Een mogelijke combinatie van lesbevoegdheden is altijd interessant voor onze school in Curacao.
Wij zoeken een collega die creativiteit in het lesgeven en werken met heterogene klassen hoog in het vaandel heeft staan waarbij een activerende lesaanpak voorop staat. Daar staan heel dankbare en gemotiveerde leerlingen tegenover in een leeromgeving die inspirerend
is

Sollicitatieinformatie

Kandidaten worden via Teams (videobellen) gesproken. Eventueel kan later een persoonlijk gesprek in Nederland plaatsvinden.

Over Vespucci College

Op het Vespucci College Curaçao wordt volledig Nederlands voortgezet onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en valt onder het toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie. Het onderwijs wordt afgesloten met het Nederlands Staatsexamen. Dit examen wordt afgenomen op Bonaire. Het diploma is waardevast, internationaal erkend en geeft direct toegang tot hogescholen en universiteiten.
De school is kleinschalig en kent een platte organisatiestructuur. De helft van de leerlingen zijn expatkinderen, van defensie-, recherche- of overheidspersoneel. De andere leerlingen zijn op Curaçao of in de omgeving geboren en hebben de ambitie om in Nederland een vervolgopleiding te gaan doen.
Optimale ontplooiing met aandacht en zorg, dat is onze missie bij Vespucci!

Solliciteer