Overzicht

ISG Arcus uit Lelystad is met ingang van zsm op zoek naar een Technisch onderwijsassistent biologie.

Meer dan onderwijsassistent
Naast de nodige vakkennis heb je organisatorische kwaliteiten. Je bent een aanpakker, in staat snel te schakelen. Maar bovenal ben je voor Porteum een lesinstructeur die:

  • jongeren weet te motiveren en te enthousiasmeren voor het vak biologie.
  • graag een steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van het onderwijs op Porteum.

Sollicitatieinformatie

De toekomst van nieuw onderwijs begint nú
Jij maakt werk van kansen. Neem het heft zelf in handen en solliciteer op deze functie TOA biologie bij Porteum.
Reageer vóór 18 december 2020, want dan sluit de vacature. Binnen 7 werkdagen kan je een reactie van ons verwachten.
Vragen over deze vacature? Onze vakgroepvoorzitter, Liesbeth Vredeveld, beantwoordt ze graag via l.vredeveld@isg-arcus.nl.
Voor meer informatie over onze toekomstvisie kun je terecht bij ons hoofd personeelszaken, Els den Boer via 06 – 14 99 79 34 of e.den.boer@svol.nl.

Over ISG Arcus

De Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) vormt het bestuur van ISG Arcus, Scholengemeenschap De Rietlanden en Scholengemeenschap Lelystad. Doel van de stichting is:
* Een breed en aantrekkelijk onderwijsaanbod.
* Brede scholengemeenschappen met behoud van eigen identiteiten.
* Goed werkgeverschap
Ruim 3500 leerlingen volgen onderwijs aan de scholen van de SVOL. Er zijn 430 personeelsleden in dienst.
ISG-Arcus is een algemeen-christelijke school. Van de sollicitanten verwachten wij een Protestants Christelijke of Rooms-Katholieke levensovertuiging. Ook wil Arcus een multiculturele school zijn. Centrale waarden in de schoolcultuur zijn: openheid, rechtvaardigheid, respect en betrokkenheid. De school wil zorgzaam zijn voor personeel en leerlingen, een veilig en gastvrij leef- en werkklimaat realiseren, in goede samenspraak met ouders en leerlingen.

Solliciteer