Overzicht

Heliomare Onderwijs uit Wijk aan Zee is met ingang van 1-8-2021 op zoek naar een Orthopedagoog/Schoolpsycholoog m/v.

Je profiel
Je wilt graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen, en zeker ook aan de ontwikkeling van ons team.
Om dat te kunnen doen heb jij:

  • ♥ voor kwetsbare kinderen en jongeren die belemmerd worden in hun ontwikkeling binnen het regulier onderwijs vanwege moeilijk verstaanbaar gedrag, een motorische beperking, zeer moeilijk lerend – of langdurig ziek zijn of een combinatie hiervan;
  • enthousiasme en een positieve instelling om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school;
  • affiniteit met pubers, ben je flexibel en kun je omgaan met veranderingen en allerlei nieuwe ontwikkelingen in het (speciaal) onderwijs;
  • een afgeronde universitaire masteropleiding Orthopedagogiek of Psychologie met diagnostiek aantekening. Bij voorkeur in het bezit van een registratie (registerpsycholoog kinder- & jeugd NIP of orthopedagoog generalist NVO/BIG of GZ-psycholoog BIG);
  • ervaring of affiniteit met psychiatrische problematiek en kennis van medische- en neuropsychologie;
  • de kwaliteit en competenties in het adviseren van ouders/verzorgers, leidinggevenden, onderwijsmedewerkers en andere deskundigen m.b.t. een optimale school- en opvoedingssituatie.

Sollicitatieinformatie

Meer weten of reageren?
Zie jij jezelf in ons team? Stuur dan je sollicitatie met CV, onder vermelding van vacaturenummer KJ21-09 vóór
12 mei 2021 naar de afdeling P&O, e-mail: Meesterbaan.nl. Wij staan open voor creatieve vormen van solliciteren!
 
De gesprekken vinden plaats in week 22 (24 mei t/m 28 mei 2021).
 
Deze vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet, bij gelijke ervaring en deskundigheid, gaat intern voor extern.
 
De NVP-sollicitatiecode nemen wij in acht bij onze werving- en selectieprocedures.
 

Over Heliomare Onderwijs

Heliomare is een veelzijdige organisatie die – in een sterk veranderende omgeving – mensen met een beperking ondersteunt met diensten op het gebied van revalidatie, speciaal onderwijs, arbeidsintegratie, bewegen en sport, uitgaande van de vragen en mogelijkheden van de cliënt. De organisatie telt ruim 1100 medewerkers en heeft meerdere locaties verspreid over met name Noord-Holland. Heliomare is sterk in beweging om te anticiperen op de veranderende verwachtingen van de maatschappij.

Heliomare Onderwijs heeft op verschillende locaties in Noord-Holland scholen voor speciaal onderwijs. Op onze scholen kunnen kinderen en jongeren met een beperking onderwijs volgen op verschillende niveaus en met ondersteuning op maat. Wij bieden onderwijs aan kinderen/jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking, een verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, gedragsstoornis of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarnaast heeft Heliomare een nauwe samenwerking met de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio, waarbij wij onze expertise rondom passend onderwijs delen met het reguliere primaire- en voortgezette onderwijs. Het onderwijs van Heliomare is bijzonder en wordt gegeven vanuit de missie van Heliomare: ‘niemand aan de zijlijn’. In onze visie heeft iedereen in onze samenleving talenten en mogelijkheden. Aansluiten bij iemands talent, bij wat iemand kan, brengt iemand in zijn kracht. Dat geldt ook voor onze leerlingen. We geloven erin dat we niet beperkingen maar mogelijkheden centraal moeten stellen. Aansluiten bij mogelijkheden geeft perspectief. Perspectief op naar vermogen optimaal deelnemen aan onze samenleving. Binnen de scholen van Heliomare zijn alle medewerkers dagelijks aan de slag om te bieden wat hiervoor voor onze leerlingen nodig is

Solliciteer