Overzicht

Adelbert College uit Wassenaar is met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een Docent Nederlands 1e graads.

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten in het bezit van een eerstegraads lesbevoegdheid en met enkele jaren relevante werkervaring in het Voortgezet Onderwijs.

Sollicitatieinformatie

Over Adelbert College

Het Adelbert College is een school met kwalitatief goed en veelzijdig onderwijs, waarbij de prettige sfeer en veilige omgeving een stabiele basis voor onze leerlingen vormen. Wij motiveren en stimuleren leerlingen met het doel hun talenten optimaal te ontwikkelen. Dit bereiken wij dankzij een breed onderwijsaanbod met keuze voor verdieping en ondersteuning, veel (buitenschoolse) activiteiten en een internationale en maatschappelijke focus. Voor docenten is het aantrekkelijk om op het Adelbert College te werken, omdat ze volop kans krijgen om zichzelf te ontplooien en binnen kaders professionele ruimte hebben. Dit enthousiasme zien we terug in de lessen; we geven interactief les, weten onze leerlingen te prikkelen en aan te zetten tot zelfstandig nadenken. we halen het beste uit al onze leerlingen en uit onze medewerkers!

Het onderwijs op het Adelbert College heeft zich voortdurend ontwikkeld. We besteden aandacht aan differentiatie, reflectie en studievaardigheden.Het ontdekken, uitbouwen en verdiepen van talenten vraagt om onderwijs waarbij onze leerlingen vanuit een stevige basis zelf keuzes leren maken. Om dit nog beter vorm te geven werken wij vanaf het schooljaar ‘20-‘21 met het Adelbertrooster. Een eigentijdse lesindeling, die volledig past bij waar wij voor staan: talentontwikkeling, verbinding, verantwoordelijkheid en vertrouwen. 
 
Het Adelbertrooster
Elke leerling volgt drie of vier vaklessen per dag. Deze duren 80 minuten elk en vormen het fundament van ons onderwijs. Voor en na de vaklessenplannen onze leerlingen Adelbertlessen in.
Dat kan ondersteuning bij een specifiek vak zijn, of juist verdieping of verrijking, maar ook de ontwikkeling van studievaardigheden, huiswerkbegeleiding of individuele begeleiding. In de onderbouw is een groot voordeel dat het huiswerk grotendeels op school kan worden gedaan.
 
De leerling bepaalt samen met de mentor een juiste invulling. De zelfstandigheid van de leerlingen neemt hierin steeds meer toe. Wekelijks moeten vanaf klas 3 tenminste vijf Adelbertlessen worden gevolgd. In klas 1 en 2 worden de leerlingen hier al geleidelijk op voorbereid.

Solliciteer