Overzicht

Driehuisschool uit Mijdrecht is met ingang van 01-04-2020 op zoek naar een Groepsleerkracht groep 1/2.

Hiervoor zijn wij op zoek naar een leerkracht die: 

  • in het bezit is van een Pabo diploma
  • onze visie en toekomstuitspraken onderschrijft en daar enthousiast mee aan de slag wil gaan (zie website www.driehuisschool.nl); 
  • in staat is om buiten kaders en gebaande paden te denken en dat zichtbaar maakt in de dagelijkse onderwijspraktijk;
  • samenwerken en samen verantwoordelijkheid dragen met collega’s als uitgangspunt heeft voor zijn/haar handelen;
  • zelfstandig en proactief is; 
  • inzetbaar is in groep 1 t/m 8;
  • ervaring in groep 1/2 is gewenst;
  • in het bezit is van een gymbevoegdheid.

Sollicitatieinformatie

Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij de locatiedirecteur van de school, Ilonka Hartsink.
Motivatiebrieven kunnen samen met een cv tot 29 januari 2021 gemaild worden naar directie@driehuisschool.nl  
 
De gesprekken vinden plaats in de week van  1 t/m 5 februari 2021.

Over Driehuisschool

De Driehuisschool staat voor onderwijs waarin aandacht is voor het individuele kind waar gewerkt wordt aan de talenten van ieder kind. De school kenmerkt zicht door warmte, zorg en respect voor elkaar. De levensbeschouwelijke identiteit vormt hiervoor de basis. Kinderen krijgen werkelijk de tijd om zich de leerstof eigen te maken. Kinderen leren van elkaar en met elkaar.
Speerpunten zijn: -flexibele schooltijden, – een integrale onderwijsmethode, – ondewijs op maat, – oudervertelgesprekken, – voortgangsgesprekken met kind, ouder en leerkracht.

Solliciteer