Overzicht

Emmauscollege uit Rotterdam is met ingang van 18-03-2021 op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.

Belangrijke basiscompetenties waarover een lid van de Raad van Toezicht dient te beschikken, zijn:

 1. Onafhankelijkheid
 2. Integriteit
 3. Vertrouwen
 4. Samenwerkingsvermogen

Het profiel van ieder lid van de Raad van Toezicht bevat in ieder geval de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
 • het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; 
 • het vermogen om de hooflijnen van het beleid van de Stichting en het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuiteit aan een organisatie als deze Stichting stellen. 
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • doel en identiteit van de stichting volledig onderschrijven;
 • voldoende tijd en de bereidheid deze tijd te besteden in het belang van de Stichting.  

Aanvullend hierop wordt van een lid van de Raad van Toezicht verwacht dat hij/zij maatschappelijk actief is en enige voeling met het politieke-, sociale- en onderwijsveld in de stad/regio heeft.

Het lid met het juridisch profiel beschikt tevens over: 

 • brede (algemeen) juridische kennis, kunde en ervaring;
 • kennis van onderwijswetgeving en bestuursrecht (dit is een pre).

Het volgen van voor de school relevante wetgeving is voor de functie belangrijk. 
 

Sollicitatieinformatie

Hebt u belangstelling voor deze functie? Verstuur dan uw motivatie en cv, gericht aan de Raad van Toezicht, uiterlijk maandag 1 maart 2021 via meesterbaan.nl. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sylvana Vogelaar (personeelsfunctionaris) via 010-4212144 of vog@emmauscollege.nl

Een eerste selectie vindt plaats op basis van brief en cv. De gesprekken vinden plaats in de week van 8 maart 2021, met twee leden van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur. Het streven is een kandidaat voor te dragen voor benoeming
in de vergadering van 18 maart 2021. 

Over Emmauscollege

Het Emmauscollege is een open katholieke school met ruim 1700 leerlingen en 160 medewerkers. Wij bieden activerend en uitdagend kwaliteitsonderwijs voor havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen binnen een veilige, duidelijke en zorgzame omgeving.

We zijn een school waar iedereen die zich in onze visie kan vinden en deze respecteert, van harte welkom is. Het devies van onze school is ‘Samen op weg': leerlingen en medewerkers gaan samen op weg om van en met elkaar te leren. Dat leren is gericht op kennis en vaardigheden, maar ook op de manier waarop je met elkaar een gemeenschap vormt.

Kijk op https://www.emmauscollege.nl/over-ons/ als je ons beter wilt leren kennen! 

We zetten iPads in om te motiveren, te activeren en te differentiëren. Daarbij is het vanaf schooljaar 2020-2021 in de onderbouw mogelijk om te kiezen voor de leerroute GO Emmaus. We willen graag dat de leerling invloed heeft op wat hij/zij leert en dat kan in een GO Emmaus-klas. 

Solliciteer