Overzicht

Stichting V.O. Amsterdam-Zuid uit Amsterdam is met ingang van 1 juni 2021 op zoek naar een Othapedagoog.

Als orthopedagoog bent u de specialist op het gebied van leerlingbegeleiding. U heeft brede kennis op het gebied van de opvoeding en onderwijs bij kinderen, met name waar het gaat over leer- en gedragsproblemen. U kunt advies en begeleiding bieden aan
leerlingen, hun ouders en aan de school. U werkt zelfstandig, maar u betrekt de collega’s indien nodig bij de uitvoering van de begeleiding. U bent vaardig in mondelinge en schriftelijke communicatie. U werkt zorgvuldig, rekening houdend met de privacywetgeving.
U voelt zich thuis in de dynamische omgeving van een school en u bent stressbestendig. U bent flexibel inzetbaar en u kunt bij een crisissituatie inspringen om de school te ondersteunen. U beschikt over een passende wo opleiding.

Sollicitatieinformatie

U kunt t/m 10 mei 2021 reageren door uw CV en motivatiebrief op te sturen aan dhr. J. Termeer (joost.termeer@fonsvitae.nl). 

 

Over Stichting V.O. Amsterdam-Zuid

Stichting V.O. Amsterdam-Zuid is het bevoegd gezag van het Fons Vitae Lyceum, St. Ignatiusgymnasium en St. Nicolaaslyceum in Amsterdam-Zuid.

De scholen van de stichting bieden onderwijs aan op havo, vwo en gymnasium niveau. De kernwaarden ontwikkeling, aandacht en respect zijn waarden die de drie scholen delen en vormen de toetssteen voor het beleid van de stichting.
 

Solliciteer