Overzicht

Het Sticht uit Zeist is met ingang van op zoek naar een Talentpooler-Invalkracht.

Je beschikt over:
• Lesbevoegdheid voor het Primair Onderwijs
• Een geldige ‘verklaring omtrent gedrag’ voor het onderwijs (VOG)
• Inzetbaarheid tussen 0,2 en 1.0 fte voor Transvita
• Brede inzetbaarheid in groepen 1 t/m 6 of 3 t/m 8
• Eigen auto en je bent bereid te reizen binnen de regio (uiteraard proberen we de reisafstand binnen de perken te houden)
• Affiniteit met ICT
• Een visie op modern onderwijs en concepten als handelingsgericht werken

Sollicitatieinformatie

Meer informatie
Heb je nog vragen? Bel dan met Barbera Cantor via 030 69 19 193. De sollicitatie kan je sturen naar: b.cantor@hetsticht.nl. Zie www.hetsticht.nl voor meer informatie over onze stichting

Over Het Sticht

De missie en visie van Het Sticht

In een missie doet een organisatie een uitspraak over principes en uitgangspunten die als leidraad fungeren voor beleid en handelen. Een missie is eenduidig, beknopt en voor iedereen begrijpelijk. Een missie kan een lange tijd mee. Een missie verleent identiteit aan een organisatie en zorgt voor een samenbindend effect dat motiverend zal werken. Daarnaast heeft een missie een richtinggevende werking: het stuurt allerlei activiteiten, omdat is vastgelegd wat het werkterrein is en wat de kernactiviteiten zijn. Een missie zorgt voor een focus.

Solliciteer