Overzicht

Rembrandt College uit Veenendaal is met ingang van 01-08-2021 op zoek naar een Teamleider VWO.

Functieomschrijving

Taken en verantwoordelijkheden

Op dit moment is de school volop in beweging en ligt er een uitdagende opdracht voor de nieuwe teamleider.

 • De dagelijkse gang van zaken op teamniveau aansturen.
 • Integraal verantwoordelijk voor vormgeving en uitvoering van het tactisch beleid.
 • Bijdragen aan een heldere visie, koers en onderscheidende positionering van de school.
 • Het versterken van een gezamenlijke professionele cultuur ten behoeve van kwalitatief goed onderwijs.
 • Het bouwen van een stevig onderwijskundig en organisatorisch fundament ten behoeve van huidige en toekomstige ontwikkelingen.
 • Verdere invulling en realisatie van het onderwijskundig ontwikkelplan inclusief kwaliteitszorg.
 • Mede vormgeven aan het nieuwe schoolplan, inclusief consequenties van de vastgestelde nieuwe kernwaarden en daaruit voortvloeiende onderwijskundige keuzes.
 • Consequente ontwikkeling van een kwaliteitscultuur en professionele aanspreekcultuur.

Functie-eisen

Opleiding

 • Afgeronde WO/HBO opleiding.
 • 1e graad lesbevoegdheid.

 
Kennis en ervaring

 • Ruime ervaring als teamleider in het voortgezet onderwijs.
 • Ervaring en affiniteit met vwo.
 • Ervaring met het aansturen van secties en docenten.
 • Ervaring met complexe en gevoelige verandertrajecten.
 • Visie op de ontwikkeling van innovatief en eigentijds onderwijs.
 • Kennis van en ervaring met professionalisering, organisatieontwikkeling en aspecten van bedrijfsvoering.
 • Ervaring met (systemen voor) kwaliteitszorg en kwaliteitstrajecten (Kwalitieitscholen).
 • Ervaring met opbrengstgericht werken.
 • Bij voorkeur bekendheid met het specifieke karakter van het voedingsgebied van de school of ervaring in een soortgelijke regio.
 • Onderschrijven van de uitgangspunten van openbaar onderwijs.

 
Gedragscriteria en vaardigheden

 • Academisch werk- en denkvermogen.
 • Iemand die zorgvuldig, proactief en planmatig denkt en doet.
 • Een open, toegankelijke en vertrouwenwekkende houding.
 • Verbindend vermogen, gevoel voor humor en zichtbaar in de organisatie.
 • Enthousiasmerend en motiverend vermogen.
 • Complimenteren en aanspreken.
 • Communicatief zeer vaardig.
 • Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
 • Creatief kunnen denken.

 
Competenties

 • Visie op onderwijs.
 • Bindend leiderschap, mensgericht, authentiek.
 • Daadkrachtig, resultaatgericht en besluitvaardig.
 • Helicopterview.
 • Transparant.
 • Teamspeler.

Sollicitatieinformatie

Voor meer informatie omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met Ruud van Tergouw, rector/bestuurder, telefoon 0318 – 509900, of via de mail; r.van.tergouw@rembrandt-college.nl
 
Uw sollicitatie met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk vrijdag 14 mei 2021. De sollicitatiegesprekken staan gepland vanaf vrijdag 21 mei 2021. Ons streven is om de procedure vóór 1 juni 2021 af te ronden.
 
Voor meer informatie over het Rembrandt College verwijzen wij naar de website:
www.rembrandt-college.nl

 
De vacature staat ook open voor interne kandidaten. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 
 

Over Rembrandt College

Het Rembrandt College is een kleinschalige openbare scholengemeenschap, een zgn. éénpitter voor vmbo tl (mavo), havo en vwo. De school kent een rector/bestuurder, vier beleidsadviseurs en drie onderwijskundige teams onder leiding van een teamleider. De teamleiders worden met betrekking tot de leerlingenzorg ondersteund door zorgcoaches.

Een raad van toezicht fungeert als intern toezichthouder. De school is recentelijk verzelfstandigd. Het Rembrandt College is de enige openbare school voor voortgezet onderwijs in Veenendaal. De school trekt leerlingen vanuit Veenendaal en verschillende omliggende gemeenten. De school telt momenteel 943 leerlingen. 

De school bevindt zich in een gebied met krimp. De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren gaat dalen.

Het schoolgebouw is kleurrijk en nodigt uit tot verwondering. Het Rembrandt College is een erkende cultuurprofielschool, herbergt veel creativiteit en biedt leerlingen optimale (keuze)mogelijkheden (o.a. maatwerktrajecten).

De leerling staat centraal en er is veel aandacht voor zijn/haar persoonlijke en sociale ontwikkeling.
In de tijd dat leerlingen op het Rembrandt College zitten, willen we ze leren om vragen te stellen. We willen ze kritisch leren denken en laten ervaren wat het is om een mening met goede argumenten te kunnen onderbouwen. Creativiteit, technologie en ondernemerschap vormen de blauwdruk van onze school. 

In het kader van passend onderwijs is de school aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend onderwijs Barneveld-Veenendaal.

Solliciteer