Overzicht

Basisschool Kronenburgh uit Rijswijk is met ingang van 3-2-2021 op zoek naar een Groepsleerkracht groep 5/6.

Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor groep 5/6 die:

  • Een veilige, vertrouwde leeromgeving weet te creëren, waarbinnen de individuele leerling wordt gezien en gehoord, zodat talenten tot bloei kunnen komen en de leerlingen zich evenwichtig kunnen ontwikkelen;
  • Met respect omgaat met leerlingen en ouders, hen serieus neemt en ruimte biedt voor overleg;
  • Met enthousiasme en met nieuwsgierigheid de wereld tegemoet treedt;
  • Een vragende, open houding heeft;
  • Kwaliteit van onderwijs voorop stelt en gaat voor waardevolle leermomenten met elke leerling en kan genieten van elke stap die wordt gezet;
  • Binnen de handvatten van het (digitale) lesmateriaal met veel creativiteit het onderwijs vormgeeft zodat leren (weer) leuk is;
  • Die met veel creativiteit het projectmatige onderwijs (via IPC) kan vormgeven zodat de leeromgeving uitdagen en stimulerend is en ons motto ‘leren is leuk’ uit kan dragen;
  • Het Engels goed beheerst;
  • Kan aansluiten bij de identiteit van de school.

Sollicitatieinformatie

Over Basisschool Kronenburgh

Basisschool Kronenburgh is een jonge basisschool met internationale oriëntatie in Rijswijk (bij Den Haag). Er is tevens een aparte afdeling voor ‘Meer- en hoogbegaafd onderwijs’. In deze afdelingen wordt gewerkt met verkleinde groepen (streefgemiddelde 18 leerlingen).
 
Na de start van de basisschool in 2014-2015 is de school gegroeid naar 310 leerlingen. Basisschool Kronenburgh wil staan voor onderwijs dat zich kan meten met de (particuliere) internationale scholen in de regio. Basisschool Kronenburgh valt bestuurlijk onder de verantwoordelijkheid van Stichting Kronenburgh.

Solliciteer