Overzicht

Flevoparkschool uit Amsterdam is met ingang van 01-06-2021 op zoek naar een IB-er.

We zoeken iemand:
met affiniteit voor het jonge kind
– met affiniteit voor onze doelgroep
– met kennis en interesse in het aanvankelijk leesproces bij kinderen
– die graag in de klassen komt en meehelpt
– die benaderbaar is voor ouders en collega’s
– met bij voorkeur ervaring als intern begeleider of soortgelijke functie
– met bij voorkeur ervaring als leerkracht of afgeronde PABO
 

Sollicitatieinformatie

Spreekt deze vacature je aan, dan zien we jouw reactie graag uiterlijk maandag 21 maart 2021 tegemoet. Je kunt jouw sollicitatie mailen naar Alwin van Halm, directeur van Flevoparkschool
directie@flevoparkschool.nl
 
Ook voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Alwin van Halm per
mail of via 020-6942591. Meer informatie over onze school vind je op onze website
www.flevoparkschool.nl
 

Over Flevoparkschool

De Flevoparkschool staat voor: ondernemend, professioneel, Amsterdam en samen
sterk. Ondernemend: onderwijs dat gericht is op de toekomst, op zoek naar innovatieve
manieren van leren. Professioneel: we leren van en met elkaar.

Amsterdam waar we trots op zijn, als gemeenschappelijk, verbindend element, als
cohesie tussen iedereen die deel uitmaakt van de (Flevoparkschool) gemeenschap.
Samen sterk: samen doen, participatie en emancipatie van mensen met
verschillende culturele achtergronden.

Visie
Alle leerlingen moeten optimaal profiteren van het onderwijs. Dat vraagt om een
gedegen aanpak van het onderwijs, waarbij in kaart wordt gebracht wat een kind aan
kan. De school heeft hoge verwachtingen van zichzelf en van de leerlingen. Daarbij wordt
een beroep gedaan op talenten die iedereen bezit. Talenten worden herkend en zo
optimaal mogelijk ontwikkeld. Persoonlijkheidsvorming, zoals het ontwikkelen van
doorzettingsvermogen, de zelfstandigheid, sociale omgang en creativiteit, krijgt veel
aandacht. Dit allemaal vanuit de gedachte dat elk kind uniek is en van nature
nieuwsgierig en leergierig.

Individuele talentontwikkeling krijgt specifieke aandacht. Ook voor leerlingen die
meer aankunnen, is een passend aanbod. We hebben plusklassen voor de
leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 en voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
Excellente leerlingen gaan één dag per week naar de Day a week school. Daar
krijgen ze verdere verdieping, verbreding en verrijking van de leerstof.

Voor leerlingen die extra hulp en begeleiding nodig hebben, hebben we extra
leerkrachten die de leerlingen in of buiten de groep helpen. De groepen zijn over het
algemeen klein (variërend van ongeveer 15 tot 25 kinderen) en er zijn extra handen
in de klas om de leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Voor de leerlingen van de groepen 6 en 7 bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan
de vakantietaalschool. Op elke vrijdagmiddag en in de vakanties krijgen deze
kinderen extra lessen taal en dergelijke aangeboden. Voor de ouders zijn hier geen
kosten aan verbonden.

Op de Flevoparkschool heerst een open, toegankelijke, veilige, prettige en goede
sfeer voor ouders, kinderen en personeelsleden. De school werkt nauw samen met
de ouders. Duidelijkheid over wat wel en niet kan, elkaar daar op aanspreken en samen
activiteiten ondernemen dragen daar aan bij.

Solliciteer