Overzicht

Groningse Schoolvereniging uit Groningen is met ingang van 01-06-2021 op zoek naar een Teamleider gecombineerd met groepsleerkracht.

  • Voldoende vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis in huis heeft
  • Beschikt over de benodigde kwalificaties als leerkracht
  • Leiding wil geven aan een team in een onderwijsorganisatie
  • Bij voorkeur ervaring heeft in een leidinggevende functie in het onderwijs
  • Ervaring heeft in onderwijsontwikkeling en dit kan vertalen in onderwijsbeleid
  • Vaardig is in het ondersteunen en motiveren van collega’s en gebruik maakt van relevante gesprekstechnieken
  • Een communicatief sterke collega
  • De Engelse taal op een goed niveau beheerst in verband met het tweetalige karakter van de school
  • Flexibel is en het vermogen heeft om gemakkelijk te schakelen
  • Een open en lerende houding heeft

Sollicitatieinformatie

Wij ontvangen graag voor 15 maart een motivatiebrief en bijbehorende CV. Deze kunt u sturen naar : info@g-s-v.nl t.a.v. de heer T. Wiegman (directeur).
 

Over Groningse Schoolvereniging

De Groningse Schoolvereniging (GSV) is sinds 1910 een bijzondere school voor basisonderwijs op algemene grondslag.
“We willen onze leerlingen helpen om uit te groeien tot zelfstandige wereldburgers die hun plek kunnen vinden in de internationale samenleving van de 21e eeuw, op alle gebieden van hun leven: in relaties, studie, werk en de maatschappij, waarbij ze oog hebben voor hun directe omgeving.”
Dit betekent dat we onze leerlingen het beste uit zichzelf en anderen willen laten halen in een internationaal ingerichte leeromgeving. De school schept daarvoor samen met de ouders de voorwaarden door grensverleggend onderwijs aan te bieden in een sfeer van geborgenheid en wederzijds respect.
De school telt ca. 800 leerlingen, verdeeld over 38 groepen, waarvan 8 in de Internationale afdeling, 6 groepen in de HB afdeling en 24 groepen op de reguliere Tweetalige afdeling van de school. Waar mogelijk wordt gewerkt in kleine groepen (20-22 leerlingen tot en met groep 3, Internationaal en op de Hoogbegaafden afdeling.
Het onderwijs kenmerkt zich door leerlinggerichtheid, tweetalig onderwijs, een duidelijke zorgstructuur binnen een lerende organisatie.
De GSV heeft een jong enthousiast team met vakdocenten voor muziek, bewegingsonderwijs, Engels, ICT, interne begeleiding en remedial teaching.
 
 

Solliciteer