Overzicht

De Springplank uit Harderwijk is met ingang van 07-06-2021 op zoek naar een groepsleerkracht bovenbouw.

Wij zoeken een groepsleerkracht die:

  • affiniteit heeft met de doelgroep
  • enkele jaren ervaring heeft in het basisonderwijs;
  • een goede relatie met de kinderen en ouders de belangrijkste voorwaarde vindt voor werken met kinderen;
  • ervaring heeft met het werken met ontwikkelingsperspectieven:
  • bekend is met EDI:
  • in staat is op flexibele wijze les te geven;
  • goed kan samenwerken met collega’s;
  • open staat voor begeleiding door een intern begeleider en een orthopedagoog.

Sollicitatieinformatie

Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door:
Annemieke van der Krift en Bianca de Zoete
0341-431250
 
Uw reactie, voorzien van CV, kunt u (tot uiterlijk 6 april 2021 ) via e-mail zenden naar: directie@sbospringplank.nl

Over De Springplank

Op De Springplank maak je de mooiste sprongen! Met behulp van een springplank kun je vaak veel verder en hoger komen dan je denkt. Wij willen kinderen op school leren zelf de sprong te maken naar hun plek in de maatschappij door hen het zetje te geven dat daarvoor nodig is.

Op de Springplank werken wij vooral aan de schoolse basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. Maar versterking van het zelfbeeld en ontwikkeling van sociale vaardigheden vinden wij even belangrijk.

Opvoeden gebeurt in het gezin. De school wil met het onderwijs daar zo goed mogelijk op aansluiten. Uitgangspunt is daarbij het welbevinden en welzijn van ieder kind. Onderwijs aan zorgkinderen vraagt van de leerkracht veel kennis van de didactiek en de pedagogiek. Belangrijke eigenschappen van onze leraren zijn dan ook vriendelijkheid en begrip, duidelijkheid en geduld.

 

Solliciteer