Overzicht

Erasmus College uit Zoetermeer is met ingang van In overleg op zoek naar een Hoofd facilitaire zaken.

Functie eisen
Onze ideale kandidaat heeft:

  • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en inrichting en beheer en onderhoud van schoolgebouwen;
  • kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting en op het gebied van het beheer en onderhoud van onderwijsgebouwen;
  • Kennis van veiligheids- en inspectierichtlijnen; –
  • Kennis van (de werking van) de technische installaties binnen de gebouwen en inzicht in materiaalspecificaties;
  • Vaardigheid in het beoordelen van technische consequenties van onderhoudsprojecten en van vernieuwings- of vervangingsaanvragen;
  • Vaardigheid in het overleggen met tal van organisaties over leveringsvoorwaarden, offertes e.d.; –
  • Leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, e.d.). 

Sollicitatieinformatie

Over Erasmus College

DALTONSCHOLENGEMEENSCHAP VOOR GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO EN MAVO

Het Erasmus College te Zoetermeer is een school voor Gymnasium, Atheneum, HAVO en MAVO.
De school telt ca. 1700 leerlingen en ca 170 medewerkers.

Het Daltononderwijs aan het Erasmus College is sinds de stichting van de school in 1970 gebaseerd op de ideeën van Helen Parkhurst: een op zelfstandigheid gerichte wijze van werken waarin leerlingen uitgedaagd worden tot samenwerking, initiatieven nemen en het dragen van verantwoordelijkheid, zowel binnen als buiten het lesverband. De school kenmerkt zich door een leerlingvriendelijk klimaat, een uitgebreide leerlingenbegeleiding en kwalitatief hoogstaand onderwijs waarin de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen een centrale plaats inneemt.
Muziek, sport, toneel en andere 'buitenles- activiteiten' vormen een wezenlijk bestanddeel van ons onderwijs.
Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij hieraan binnen en buiten de lessen een actieve bijdrage leveren.
Het Erasmus College is een samenwerkingsschool waarin het Protestants-Christelijke, het openbare en het Katholieke onderwijs samenwerken.

 

Solliciteer