Overzicht

Stanislascollege Dalton Delft uit Delft is met ingang van 01-08-2022 op zoek naar een Teamleider havo.

Functiebeschrijving:
De leiding van de school is in handen van het managementteam. Het managementteam wordt op dit moment gevormd door de directeur en drie teamleiders. Elke teamleider is verantwoordelijk voor ‘zijn’ afdeling. Teamleiders zijn belast met een of meerdere afdeling
overstijgende portefeuilles. Binnen de school zijn er drie afdelingen:

 • brugklas en mavo leerjaar 2
 • mavo leerjaar 3 en 4
 • havo leerjaar 2 t/m 5

De teamleider havo heeft de verantwoording voor het onderwijskundige en begeleidingsproces van havo 2 t/m havo 5 en geeft leiding aan de medewerkers van het havo team, bestaande uit circa 15 medewerkers. De teamleider draagt tevens zorg voor het coördineren
en uitwerken van onderwijsontwikkelingen. De teamleider houdt zich bezig met het onderwijskundig leiderschap en heeft een duidelijk visie op daltononderwijs.
 
De teamleider die wij zoeken:

 • heeft hart voor het Daltononderwijs en de leerlingen;
 • heeft ervaring en/of affiniteit met Daltononderwijs;
 • kijkt op een creatieve  en verrassende wijze tegen onderwijsontwikkelingen aan;
 • is in staat in het managementteam om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beleid van de school te nemen;
 • heeft ervaring met het positioneren en profileren van een afdeling/school;
 • kan leiding geven aan een lerende organisatie;
 • is in staat om op een open en inspirerende wijze leiding te geven aan het havoteam;
 • is organisatorisch sterk en  heeft een sterke affiniteit met roosterzaken en jaarplanning. 

Wij verwachten de volgende kennis en vaardigheden:

 • brede kennis van Daltononderwijs, onderwijskunde en de toepassing daarvan in het voortgezet onderwijs;
 • vaardigheid in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën binnen de schoolorganisatie;
 • leidinggevende ervaring, bij voorkeur in het voortgezet onderwijs;
 • ervaring met het coachen van professionals in een schoolorganisatie; 

Boven alles heb je humor en relativeringsvermogen. Je bent toegankelijk en zoekt altijd de samenwerking met collega’s, leerlingen en ouders.
 
Bij de benoeming van de teamleider zal in overleg gekeken worden naar de precieze invulling en verdeling van de portefeuilles. Dit zal mede afhankelijk zijn van de specifieke kwaliteiten, ervaringen en ambities van de persoon in kwestie.

Sollicitatieinformatie

Praktische informatie en procedure
Het betreft een tijdelijke functie voor 0,8 – 1,0 fte in schaal LD conform CAO VO met uitzicht op een vaste aanstelling . Een kleine lesgevende taak kan deel uitmaken van de aanstelling.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur, de heer A.A.J. Dijkgraaf 
T (015)-7506040 of dijl@stanislascollege.nl .

Uw reactie met curriculum vitae kunt u tot en met woensdag 23 februari 2022 e-mailen aan mevrouw I. Vieveen, personeelsadviseur, via
viei@stanislascollege.nl o.v.v. vacature Teamleider havo Stanislascollege Dalton Delft.
 
We zien uw reactie graag uiterlijk woensdag 23 februari 2022 tegemoet.
 
Deze vacature wordt intern en extern opengesteld. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. 

Over Stanislascollege Dalton Delft

Het Stanislascollege Dalton Delft is een kleine en gezellige school (ca. 750 leerlingen) waar leerlingen hun mavo- en havodiploma kunnen halen. Leerlingen voelen zich er thuis en ervaren dat zij gezien en gehoord worden. Naast goed onderwijs is er veel aandacht aan de brede vorming van jonge mensen die de samenleving van morgen vorm en inhoud gaan geven.
 
Een team van enthousiaste medewerkers draagt voortdurend bij aan waar wij als school voor staan: een positieve omgang met elkaar, leren van én met elkaar, vertrouwen, aandacht voor elke leerling en het verzorgen van onderwijs op maat. Zelf nadenken over wat je doet en waarom je dit doet (reflecteren) vinden wij erg belangrijk en stimuleren we bij medewerkers en leerlingen.
Op zowel de mavo als de havo bieden we alle profielen én vele keuzemogelijkheden aan. Zo kan elke leerling een passend vakkenpakket kiezen.
 
Het stanislascollege maakt deel uit van Stichting Lucas Onderwijs – regio VO Delflanden.

 

Solliciteer