Overzicht

Basisschool Leer Unit uit Amsterdam is met ingang van 1-12-2020 op zoek naar een Groepsleerkracht.

Sollicitatieinformatie

Over Basisschool Leer Unit

Basisschool Leer Unit kenmerkt zich door haar onderwijsconcept Unitonderwijs. Op deze school is  geen sprake van klassen, maar van “units” waar kinderen van diverse leeftijdscategorieën gepersonaliseerd en flexibel onderwijs krijgen. Dit is een innovatieve vorm van onderwijs waarbij het kind centraal staat en de ruimte krijgt om op eigen tempo alle leerdoelen te behalen. Op onze school zullen wij de volgende kernwaarden hanteren: kennis (ontwikkeling en bewustwording), ethiek (integriteit), verantwoordelijkheid en creativiteit.
Wat zijn onze uitgangspunten?
Binnen het onderwijs vinden wij belangrijk dat een aantal elementen geïntegreerd zijn, zoals:

  • Onderwijs op maat (gepersonaliseerd), geen “beperkingen” met klassen;
  • Plezier voor het kind, de ouders en de leerkracht;
  • Kinderen dienen medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en keuzevrijheid te krijgen in dag- en weekindeling;
  • Bewegend- (geen vaste standplaats) en spelenderwijs leren;
  • Kinderen kunnen op eigen tempo leren met voor hen duidelijke leerdoelen;
  • Betekenisvol leren en brede ontwikkeling waarbij de kinderen inzien waarom zij leren, hoe zij dit kunnen toepassen en verbanden kunnen leggen met wat zij hebben geleerd.
  • Talentontwikkeling op gebied van kunst, muziek en cultuur.
  • Kinderen moeten vaardigheden leren die passen in de maatschappij en de toekomst

Solliciteer