Overzicht

Zwin College uit Oostburg is met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een Teamleider vmbo.

Werkzaamheden:
Als teamleider neem je deel aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs in de brede stichting of de school. Je bent lid van het operationele managementteam en adviseert de directeur en rector over vernieuwing van het onderwijsbeleid.
Je vertaalt de centrale beleidsplanning naar een meerjaren-onderwijsprogrammering binnen je afdeling en draagt zorg voor de totstandkoming van uitvoeringsplannen. Je bent verantwoordelijk voor het brede beleid rondom leerlingenzorg binnen je team (versterkt
mentoraat, remediale hulp, decanaat, in- door- en uitstroom van leerlingen) en draagt zorg voor de uitvoering en evaluatie hiervan. Verder geef je leiding aan de docenten binnen je team en voer je taak-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Je bent binnen
je team verantwoordelijk voor de personele zorg, de werving en selectie van personeel en je bewaakt en bevordert de identiteit/cultuur van de school. Afhankelijk van de baanomvang kun je nog een beperkte lesgevende taak binnen je team hebben.

Kennis en vaardigheden:
Van de teamleider verwachten we een brede kennis van en inzicht in het onderwijs en van de maatschappelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs. Naast kennis van onderwijskundige processen ben je in staat om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en heb je ervaring
met het opstellen van uitvoeringsplannen. Je bent in staat om het team sturing te geven en te begeleiden in de veranderingsprocessen die nodig zijn in het vmbo. Met je persoonlijkheid creëer je een open aanspreekcultuur en een veilige werkomgeving.

Sollicitatieinformatie

 
Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie met CV uiterlijk 16 mei mailen aan Natascha Coppieters, stafmedewerker hrm
nco@vozeeuwsvlaanderen.nl.  
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Over Zwin College

Het Zwin College is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in West Zeeuws-Vlaanderen met alle opleidingen onder één dak. De school telt 800 leerlingen in het schooljaar 2018-2019 en rond de 100 medewerkers. Kenmerkend voor het Zwin College is de persoonlijke benadering. Het personeel kent de leerlingen en de leerlingen kennen elkaar. We proberen met elkaar een veilige omgeving te creëren waar mensen, leerlingen, ouders en personeel zich thuis voelen. Dit vormt een goede basis voor een succesvolle schoolcarrière op het Zwin College. Het eindresultaat is een waardevol diploma, waarmee je verder kunt op een vervolgopleiding waar dan ook.

Onderwijs op het Zwin College betekent niet alleen dat je kennis vergaart en vaardigheden leert in de vakken van de lessentabel, maar ook dat je kennismaakt met culturele en sportieve activiteiten en de ‘wereld buiten West-Zeeuws-Vlaanderen’. Op die manier proberen wij onze leerlingen optimaal voor te bereiden op ‘het leven’ in de brede zin van het woord. Het ontdekken van eigen talenten, die samen met anderen ontwikkelen, leren dat iedereen verschillende talenten heeft en elkaar ook respecteert. Wij proberen leerlingen te laten ontdekken wie ze zijn en welke vervolgkeuzes bij hen passen.

 

Solliciteer