Overzicht

OBS Rosa Boekdrukker uit Amsterdam is met ingang van op zoek naar een Directeur Rosa Boekdrukker.

De directeur die wij zoeken

  • Heeft een afgeronde schoolleidersopleiding en ervaring als leidinggevende in het onderwijs, met goede kennis van bedrijfsvoering en financiën;
  • Heeft ervaring met unit onderwijs en PBS of heeft hier affiniteit mee en is bereid zich hierin te bekwamen;
  • Is op innovatieve, enthousiaste en realistische wijze in staat om samen met het team de in gang gezette onderwijsvernieuwingen te verwezenlijken en te borgen en om de school verder te positioneren en profileren;
  • Communiceert helder en proactief met team, ouders en belanghebbenden;
  • Schept als verbinder een professioneel klimaat waarin alle medewerkers zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
  • Is flexibel en kan goed meebewegen met het team, maar durft ook knopen door te hakken en de leiding te nemen wanneer nodig;
  • Heeft zorg en aandacht voor kinderen en ouders en verbindt hen met de school;
  • Is warm en visie gestuurd, communicatief, verbindend, inspirerend en motiverend.

Sollicitatieinformatie

Interesse?
Interesse? Nadere informatie over de functie, de school en AWBR kunt u verkrijgen bij de heer H. van Gansewinkel, waarnemend bestuurder (020-5150440). U kunt uw sollicitatie tot en met 11 maart 2021 sturen naar info@awbr.nl onder
vermelding van ‘sollicitatie directeur Openbare Basisschool Rosa Boekdrukker’. De eerste gesprekken zijn gepland in de week van 22 tot 26 maart 2021. De sollicitatiecode CAO-PO is van toepassing. Zie ook www.obsrosaboekdrukker.nl en www.awbr.nl

Over OBS Rosa Boekdrukker

Een functie die bij jou past én waar jij het beste tot je recht komt
Ondernemend in onderwijs, dat is waar AWBR voor staat. Onze scholen staan open voor álle kinderen. Een plek waar onderwijs wordt gegeven met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet apart, maar samen. De uitgangspunten voor de openbare scholen zijn gelijk, de manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, kinderen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school. Elke school heeft een eigen gezicht, een eigen sfeer en is daarom uniek. Bij onze scholen horen leerkrachten die elke dag het maximale uit zichzelf halen. Met een eigen visie en een persoonlijke aanpak. Zo zit je elke dag vol met nieuwe ideeën, ben je eigenzinnig en vasthoudend. Deze ruimte krijg je bij ons.
Een rol die aansluit bij jouw levensstijl. Het is wat jij wilt. Bekijk al onze vacatures op https://www.watjijwilt.amsterdam/vacatures/

18 scholen, onbeperkte kansen Bekijk al de aangesloten scholen op https://www.watjijwilt.amsterdam/de-scholen/
Amsterdam West Binnen de Ring -stichting voor openbaar primair onderwijs- vormt het schoolbestuur van 18 basisscholen in het Amsterdamse stadsdeel West. Onze openbare basisscholen staan open voor álle kinderen en onze leerkrachten willen deze kinderen stimuleren. Ze geven vertrouwen om te leren en prikkelen nieuwsgierigheid. Alle kinderen worden uitgedaagd om deel uit te maken van de wereld die hen omringt.

Met 18 scholen zijn er onbeperkte kansen. Elke school heeft een eigen gezicht, een eigen sfeer. Sommige scholen hebben gekozen voor een bepaalde manier van lesgeven, bijvoorbeeld Montessori- of Daltononderwijs. Maar alle scholen willen uiteindelijk hetzelfde: goed en passend onderwijs geven in een veilige en inspirerende omgeving.

 

Solliciteer