Overzicht

Willem de Zwijger uit Schoonhoven is met ingang van maart 2021 op zoek naar een Vrijwilliger.

Sollicitatieinformatie

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met de coördinator van de huiswerkklas, mevrouw. R. van Krimpen-Baudesson via het mailadres
ke@csgwillemdezwijger.nl.

Wij ontvangen graag een korte sollicitatiebrief en een cv.
Je kunt deze sturen naar:
CSG Willem de Zwijger, t.a.v. mevrouw R. van Krimpen-Baudesson
Postbus 119, 2870 AC Schoonhoven
Mailen kan ook: secretariaat@csgwillemdezwijger.nl
 

Over Willem de Zwijger

CSG Willem de Zwijger is een streekschool voor vmbo-t, havo en vwo in Schoonhoven. Vanuit onze christelijke identiteit leren wij leerlingen om actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling, die van anderen en de omgeving. Daartoe zijn vijf kernwaarden geformuleerd: aandacht, eigenheid, groei, verantwoordelijkheid en vertrouwen. We bereiken dit door een organisatievorm met een flexrooster. Dit betekent voor de leerling meer maatwerk, activerend leren, eigenaarschap en keuzevrijheid. Voor de docent betekent dit coachend en begeleidend lesgeven, een professionele houding en actief bijdragen aan de ontwikkeling van onze school.
Typerend zijn de tweejarige brugperiode en het keuzeaanbod voor de leerlingen. De afdelingen bieden extra vakken zoals LO2, BSM, Cambridge Engels en Wiskunde D. Buiten de lessen om worden leerlingen gestimuleerd hun eigen talenten te ontwikkelen.

Solliciteer