Overzicht

Cals College Nieuwegein uit Nieuwegein is met ingang van 1-8-2021 op zoek naar een Docent beeldende vorming.

2e graads

Sollicitatieinformatie

Voor vragen kun je mailen naar mevrouw S. Vermeulen, medewerkster P&O, s.vermeulen@cals.nl. Je sollicitatie kun je, liefst zo spoedig mogelijk docht uiterlijk 10 mei, richten aan de heer J.M. Kwaaitaal.

Over Cals College Nieuwegein

Onderwijsaanbod Cals College Nieuwegein
Cals College Nieuwegein voert het predicaat Excellente School voor havo en vwo.
 
Het excellentieprofiel betreft het brede, uitdagende en vormende aanbod. We willen leerlingen namelijk goed voorbereiden op de wereld die voor hen ligt. Het aanbod bestaat uit:

  • De drie stromen in de school -het cultuurprofiel, het technasium en het tweetalig onderwijs-, het versterkt taalonderwijs Delf Scolaire (Frans,) Goethe (Duits), Cambridge (Engels) en HSK (Chinees);
  • Internationalisering;
  • U-Talent en Olympiades voor bèta-leerlingen;
  • Cals Business College (havo) en Jong Ondernemen (vwo) voor leerlingen met een economische interesse;
  • Talentklassen, musicals en filmfestivals voor leerlingen met een culturele belangstelling;
  • De Media Academie.

 
Het excellentieprofiel betreft ook de onderwijsontwikkeling in de school: 

  • Elke docent ontwikkelt onderwijs in de sectie én in een Docent Ontwikkel Team, onze speerpunten zijn maatwerk, toetsing en ICT;
  • Elke docent is of wordt geschoold in didactisch coachen. Dat is nodig omdat we in onze lessen zoveel mogelijk op maat en formatief willen werken. ICT zetten we daarbij in als dat het leren bevordert;
  • In het jaarrooster maken we nadrukkelijk tijd vrij voor onderwijsontwikkeling.

Solliciteer