Overzicht

IKC De Eigen Wijs uit Wormer is met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een stamgroepcoach / groepsleerkracht middenbouw.

Wat verwachten we van jou als leraar/coach op De Eigen Wijs:

 • Je onderschrijft volledig onze missie en visie (www.deeigenwijs.nl ).
 • Je bent bevoegd leraar basisonderwijs.
 • Je hebt een flexibele instelling, zowel binnen de organisatie als naar de kinderen toe.
 • Je bent creatief in de begeleiding van kinderen om ze optimaal te laten leren; je eigen inbreng is een vereiste.
 • Je geeft kinderen het gevoel veilig bij jou te zijn, zodat ze in vol vertrouwen laten zien wie ze zijn.
 • Je beschikt over kennis van en inzicht in de kerndoelen en referentieniveaus voor het basisonderwijs; je hebt overzicht over de leerlijnen.
 • Je hebt kennis van de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen in de leeftijd tussen 3 en 13 jaar, met in elk geval affiniteit met de middenbouw.
 • Je bent leergierig en nieuwsgierig, bereid en in staat om jezelf te blijven ontwikkelen als professional in onze lerende organisatie. Voor jou is kennis delen vanzelfsprekend.
 • Je weet wat je wilt in het basisonderwijs en hebt zicht op je eigen talenten en voorkeuren van dit moment.
 • Je bent in staat op je eigen gedrag te reflecteren, je kwetsbaarheid te laten zien en te bespreken, met als doel te leren en jezelf te blijven ontwikkelen als coach.
 • Je kunt uitstekend samenwerken en ziet de meerwaarde van de integratie van opvang en onderwijs.
 • Je bent communicatief vaardig en weet de juiste balans te vinden tussen informatiebehoefte en informatievoorziening aan ouders. Je bent in staat ouders te zien als partner in de opvoeding en de zorg voor het kind.
 • Je wilt en kunt een actieve rol vervullen in het uitwerken van het curriculum, en werkt mee aan de verdere ontwikkeling en positionering van De Eigen Wijs.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in (traditioneel) vernieuwend onderwijs en verregaand gepersonaliseerd leren.
 • Het meebrengen van werkervaring buiten het onderwijs stellen we op prijs

Sollicitatieinformatie

Praktisch:

 • Je sollicitatie stuur je via Meesterbaan
 • De eerste gesprekken staan gepland voor dinsdagmiddag 11 mei  en maandagmiddag 17 mei, vanaf 15.00 uur. Op maandag 10 mei, hoor je of we graag verder met je willen kennismaken.
 • Voor vragen kun je contact opnemen met Jet Meelker,

schoolleider/bestuurder van IKC De Eigen Wijs, 075 2073001, of mobiel 06 19756000
 
 

Over IKC De Eigen Wijs

Op Basisschool De Eigen Wijs is het motto ‘’Jouw talent, zoals je bent’’. Het ondersteunen van kinderen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talent staat centraal op onze moderne school.
Ons eigen wijs onderwijs is uitgewerkt in 5 pijlers:
Gepersonaliseerd leren
Samenwerking tussen school en opvang
Talentontwikkeling
Bewegen
Aansluiting bij het bioritme van het kind.

Gepersonaliseerd leren betekent dat afhankelijk van de leerbehoefte ook instructie gegeven wordt bij een andere groep en dat  we methodes aanvullen met spelend leren en actieve werkvormen. Het werken met thema’s biedt veel ruimte aan talentontwikkeling. Kinderen ontwikkelen hun eigen wijsheid op eigen wijze.

Beweging is een voorwaarde om tot leren te komen. Zo is de dagplanning aangepast op bewegingsmomenten en het bioritme van het kind. Er is een rustige start, gevolgd door instructiemomenten, middagpauze en een creatieve middag met herhaling en beweging.
 

Solliciteer