Overzicht

Willem de Zwijger uit Schoonhoven is met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een Docent Nederlands 2de graad.

Jouw profiel
Je bent een tweedegraads docent Nederlands en geeft voornamelijk les aan leerlingen in de onderbouw (mogelijk ook bovenbouw). Je staat voor modern onderwijs en probeert dit, als ontwerper van de leeromgeving, graag uit. Door jouw coachende en begeleidende manier
van lesgeven weet je leerlingen te boeien en te inspireren voor het vak en de Nederlandse taal. Vanzelfsprekend voel jij je verantwoordelijk voor en ben je aanspreekbaar op de behaalde onderwijsresultaten. Je onderschrijft de christelijke identiteit en draagt
dit in woord en daad uit.
Verder ga jij bij de leerling voor:

  • Persoonlijke ontwikkeling en socialisatie;
  • Betekenisvolle leerdoelen en opdrachten;
  • Het realiseren van eigenaarschap;
  • Het ontwikkelen van vaardigheden in aansluiting op vervolgonderwijs;
  • Differentiatie d.m.v. extra uitdaging dan wel extra ondersteuning.

 
Jouw werkplek
Je bent werkzaam in een modern schoolgebouw met zo’n 100 collega’s en bijna 900 leerlingen. Er heerst een prettige sfeer op school en het onderling vertrouwen tussen leerlingen en docenten is groot.
 

Sollicitatieinformatie

Meer informatie?
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met de sectordirecteur havo/vwo, de heer J.B. (Bas) de Jong. Vanwege de meivakantie kan dit via telefoonnummer 06-37167480.
 
Reageren
Wij ontvangen graag jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 11 mei 2021. Je kunt deze sturen naar:
CSG Willem de Zwijger, t.a.v. de heer J.B. de Jong
Postbus 119, 2870 AC Schoonhoven
Mailen kan ook: secretariaat@csgwillemdezwijger.nl (vanwege de meivakantie kan de ontvangstbevestiging wat langer duren).
 
De school is aangesloten bij Stichting Perspectief, een samenwerkingsverband van 8 protestants-christelijke scholen in de regio Zuid-Holland.
 
Wij werven onze nieuwe collega graag zelf. Acquisitie stellen wij niet op prijs.
Een VOG maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
 

Over Willem de Zwijger

CSG Willem de Zwijger is een streekschool voor vmbo-t, havo en vwo in Schoonhoven. Vanuit onze christelijke identiteit leren wij leerlingen om actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling, die van anderen en de omgeving. Daartoe zijn vijf kernwaarden geformuleerd: aandacht, eigenheid, groei, verantwoordelijkheid en vertrouwen. We bereiken dit door een organisatievorm met een flexrooster. Dit betekent voor de leerling meer maatwerk, activerend leren, eigenaarschap en keuzevrijheid. Voor de docent betekent dit coachend en begeleidend lesgeven, een professionele houding en actief bijdragen aan de ontwikkeling van onze school.
Typerend zijn de tweejarige brugperiode en het keuzeaanbod voor de leerlingen. De afdelingen bieden extra vakken zoals LO2, BSM, Cambridge Engels en Wiskunde D. Buiten de lessen om worden leerlingen gestimuleerd hun eigen talenten te ontwikkelen.

Solliciteer