Overzicht

SBO Daltonschool De Leilinde uit Heusden is met ingang van Januari 2022 op zoek naar een GEDRAGSWETENSCHAPPER (orthopedagoog NVO of een psycholoog NIP).

Als gedragswetenschapper binnen onze school houd jij je bezig met:

 • Het aanmeldbeleid nieuwe leerlingen;
 • Het vaststellen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en het schrijven van OPP’s;
 • Specifieke gedragsondersteuning;
 • Onderwijs-zorg arrangementen;
 • Het incidenteel uitvoeren van (intelligentie) onderzoeken;
 • Advisering rondom plaatsingen van leerlingen (zoals verlengingen van toelaatbaarheidsverklaringen (TLVs) SBO, verwijzingen naar SO; doorplaatsingen naar regulier onderwijs; terugplaatsingen vanuit SO naar SBO).
   

 
Wat vragen we van jou?

 • Je hebt een universitaire masteropleiding pedagogiek of psychologie (Kind en Jeugd of Ontwikkelingspsychologie) afgerond. Je bent bij voorkeur in het bezit van de basisaantekening Diagnostiek. Het is een pre wanneer je beschikt over een post-master registratie
  (NVO generalist, GZ-psycholoog of Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP);
 • Je hebt ervaring in een soortgelijke functie binnen het onderwijsveld;
 • Je kijkt met open blik kijkt naar onze leerlingen;
 • Je kunt goed samenwerken en bent gericht op verbinding;
 • Je onderhoudt en initieert contacten met ouders en partners binnen de jeugdhulpverlening;
 • Je hebt een positief kritische houding;
 • Je beschikt over een analytisch denkvermogen, motiverende gespreksvaardigheden en kunt zelfstandig en gestructureerd werken;
 • Je staat open voor het mee vorm geven van de verandering waar deze school voor staat namelijk het gezamenlijk verder vorm geven aan een verbrede toelating. Doel van het verbreed toelaten van leerlingen op het SBO is dat leerlingen meer thuisnabij naar school
  kunnen gaan en niet aangewezen zijn op het SO in verder gelegen regio’s (zoals Tilburg of Den Bosch).
 • Op onze school zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel. Iedereen is juf of meester voor de leerlingen en alle collega’s draaien mee in dagelijkse zaken als pleinwacht, achterwacht etc.

Sollicitatieinformatie

Interesse?
Hebben we je enthousiast kunnen maken? Solliciteer dan direct! Heb je nog vragen over de functie of ben je benieuwd naar de procedure? Bel of mail gerust naar J. (Han) Bok, locatiedirecteur, j.bok@wvoranje.nl of bereikbaar via 0416 339483.

Sollicitatiebrieven mag je richten aan Hiske Dollevoet vacatures@wvoranje.nl. Reageren kan tot uiterlijk donderdag 16 december 2021.

Wij kijken ernaar uit om jouw te ontmoeten!

Na de sluitingsdatum vindt er een selectie plaats en word je geïnformeerd over de voortgang van de procedure. De vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten voorrang hebben op de benoeming.

Contactgegevens
SBO Daltonschool De Leilinde
Perzikstraat 7, 4261 KC Wijk en Aalburg >> dit is ons tijdelijke adres.
Kasteellaan 41, 5156 CJ Oudheusden >> hier wordt op dit moment onze nieuwe school gebouwd.

Contactpersoon
Han Bok (locatiedirecteur)
0416 339483
j.bok@wvoranje.nl
www.deleilindesbo.nl

 
 

Over SBO Daltonschool De Leilinde

Organisatie Willem van Oranje Scholengroep
Willem van Oranje Scholengroep faciliteert en ondersteunt zeven scholen. Een oprecht betrokken scholengroep, die jonge mensen de beste kansen biedt voor de toekomst. Een onderwijsorganisatie die vanuit de protestants-christelijke traditie gelooft en respecteert dat ieder mens uniek is. Dat is waar Willem van Oranje Scholengroep voor staat. De deelnemende scholen hebben ieder hun eigen expertise en bundelen bewust hun krachten: van een Daltonschool voor speciaal onderwijs, onderwijs voor hoogbegaafden, een internationale schakelklas en een vmbo tot het vwo Cambridge en het gymnasium.

SBO Daltonschool De Leilinde – Zijn wie je bent!
SBO Daltonschool De Leilinde is een protestants-christelijke speciale school. Dit dragen wij, als team en leerlingen, dagelijks uit in ons onderwijs en daarbuiten. De leerlingen van onze school hebben specifieke onderwijsbehoeften, die op een reguliere basisschool onvoldoende beantwoord kunnen worden. We hebben de missie dat al onze leerlingen zich op alle gebieden zo goed mogelijk gaan ontwikkelen. Hierbij hebben we een pedagogische grondhouding, waarbij geaccepteerd wordt dat iedereen anders is.

Op onze school wordt elk kind als uniek beschouwd en behandeld. Waarden en normen staan op onze school hoog in het vaandel.  Wij zijn de enige SBO-school in Nederland die met het Daltononderwijs werkt. De vijf pijlers van het Daltononderwijs zijn:

1. Zelfstandigheid
2. Verantwoordelijkheid
3. Samenwerking
4. Reflectie
5. Doelmatigheid/ Effectiviteit  

Wij leren onze leerlingen dat ze sterk zijn en niet bang hoeven te zijn in wie ze zijn en wat ze kunnen.” Dick Barghoorn (locatiedirecteur)
 

Solliciteer