Overzicht

J.H. Donnerschool uit De Glind is met ingang van zsm op zoek naar een Groepsleerkracht.

Sollicitatieinformatie

De locaties van de J.H. Donnerschool in De Glind en Hilversum zijn op zoek naar een collega, vraag dus gerust om meer informatie over de functie of over het speciaal onderwijs bij Tjeert Jan Bosman (bosman@donnerschool.nl of
0342-452044) 
voor de locaties SO en VSO in De Glind en bij Suzanne Dukel (dukel@donnerschool.nl of 035-6288406 ) voor de locatie in Hilversum.  
 
Sollicitaties kun je richten aan de directeur/bestuurder J.J.W. Hofman, p/a
fortman@donnerschool.nl

Over J.H. Donnerschool

J.H. Donnerschool
De J.H. Donnerschool  biedt Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan leerlingen in de leeftijd van 4 – 18 jaar, die vanuit hun verstoorde sociaal emotionele ontwikkeling en/of psychische stoornis extra aandacht en begeleiding nodig hebben. De school bestaat uit verschillende afdelingen. Onderdeel van de J.H. Donnerschool  is het Kenniscentrum Gedrag in Onderwijs dat  trainingen verzorgt  voor leerkrachten en begeleiders die werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

De locatie Hilversum
De locatie Hilversum  biedt  speciaal onderwijs aan  leerlingen van 4 tot 12 jaar, in totaal zijn er 8 groepen.  Een aantal leerlingen volgt ons speciaal onderwijs met een zeer intensief onderwijsarrangement in samenwerking met (dag)behandeling bij één van onze ketenpartners. Alle leerlingen volgen het lesprogramma van de reguliere basisschoolstof, daarnaast bieden wij lessen in “ Leren Leren” en sociaal emotionele ontwikkeling. De leerlingen stromen uit naar regulier of voortgezet speciaal onderwijs.

Solliciteer