Overzicht

OBS De Regenboog uit Breukelen is met ingang van 1 maart 2022 op zoek naar een groepsleerkracht groep 1/2a.

Als leerkracht op de Regenboog: 

  • Beschik je over een onderwijsbevoegdheid. 

  • Heb je vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. 

  • Ben je communicatief sterk. 

  • Sluit je onderwijs aan op de onderwijsbehoeften van je groep. 

  • Besteed je veel aandacht aan talenten van kinderen. 

  • Werk je thematisch

  • Heb je interesse in kunst- en cultuuronderwijs. 

  • Sta je open voor vernieuwing en ontwikkeling van ons daltononderwijs. 

    

 

 

Sollicitatieinformatie

We gaan graag met je in gesprek over jouw wensen en verwachtingen ten aanzien van je aanstelling. 

Over OBS De Regenboog

OBS De Regenboog is de enige openbare basisschool in Breukelen. We zijn een eenpitter die werkt met een vrijwillig ouderbestuur en Raad van Toezicht. Als eenpitter hebben we, binnen de wet- en regelgeving van het onderwijs, meer ruimte om eigen beleid en eigen keuzes te maken. We kiezen bijvoorbeeld bewust voor kleine groepen van rond de twintig leerlingen en we hebben geen combinatieklassen. Onze vakleerkracht gym verzorgt beide gymlessen.
De school heeft een handvaardigheidlokaal en per bouw een tussenlokaal waar kinderen de ruimte krijgen om samen of alleen aan hun doelen te werken. De Regenboog heeft een mooi groen schoolplein met veel ruimte voor kinderen om te spelen, leren (buitenlessen) en ontdekken.
We zijn een daltonschool die volop in ontwikkeling is. Voor de komende jaren ligt onze focus op het uitbreiden van eigenaarschap bij onze kinderen. 

Solliciteer