Overzicht

Nuborgh College uit Elburg/Nunspeet is met ingang van 1-8-2021 op zoek naar een docent Frans.

Je leeft als christen. Dat is te merken in je gedrag en je bent er op aanspreekbaar
Het Nuborgh College is een protestants-christelijke school met de Bijbel als uitgangspunt. We zien elk mens als een uniek schepsel van God, dat respect en waardering verdient en deze waarden ook zelf uitdraagt. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij lid
zijn van een van de protestants-christelijke kerken.
 
Je werkt graag in teamverband
Je kunt samenwerken met andere collega’s. Samen met collega’s kun jij je verantwoordelijkheid nemen voor leerlingen, onderwijs en ontwikkeling. Je bent in staat om samen en alleen een groep leerlingen of collega’s te helpen. Dit vraagt flexibiliteit, aanpassingsvermogen
en creativiteit.

Je bent in staat om het onderwijs te ontwikkelen
Jij wilt het onderwijs mede vormgeven zodat het aansluit op de eisen van de toekomstige maatschappij en je bent bereid om mee te werken om onze ambities te vertalen naar doelen. Je hebt een duidelijke visie op onderwijs en bent bereid deze ook bij te stellen.
Je staat niet stil in je ontwikkeling en wilt graag nieuwe dingen uitproberen.

Je bent er voor de leerling
Wij vinden het belangrijk dat de leerling actief en in toenemende mate zelfstandig leert, maar ook leert samenwerken met anderen. Jij wilt leerlingen laten groeien en laten geloven in hun kunnen.
Je houdt hierbij rekening met de verschillende leerstijlen en creëert hiervoor een verantwoord pedagogisch klimaat. 
 
 

Sollicitatieinformatie

Herken jij jezelf hierin? Wil jij leren? Ben je flexibel? Wil jij in een enthousiast team, dat met veel energie bezig is om het onderwijs te ontwikkelen, je bijdrage leveren? Graag leren we jou dan beter kennen!

Ga naar
www.werkenbijhetnuborghcollege.nl
, klik op de knop Solliciteren bij de betreffende vacature, vul je gegevens in en maak ons enthousiast via een motivatiebrief, filmpje of op een andere ludieke wijze. Meld in je cv ook bij welke kerk je kerkelijk meelevend
bent.   

– Instuurmogelijkheid: Tot en met 10 mei 2021
– Sollicitatiegesprekken: Dinsdagmiddag 18 mei 2021

Wil je ons eerst iets beter leren kennen? Kom vrijblijvend een bakje koffie drinken of loop een dagje mee om de sfeer te proeven. 
 
Wil je meer informatie over deze vacature? Dat kan bij de heer E. Dijkslag, locatiedirecteur, via tel. 06-37418901 / edijkslag@nuborgh.nl.
 
Nuborgh College: Oog voor elkaar, oog voor de toekomst
 

Over Nuborgh College

Het Nuborgh College is een brede scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo met 3 locaties en 2377 leerlingen.
 
Het Nuborgh College maakt deel uit van het regionaal samenwerkingsverband VIA (12 onderwijsinstellingen) en streeft naar een professioneel integraal personeels-beleid. 
 
Het Nuborgh College ontwikkelt zich naar een moderne onderwijsinstelling, maakt ernst met het opleiden tot een zelfstandig lerende leerling, maakt gebruik van moderne leermiddelen en biedt leerlingen een brede vorming, passend bij hun niveau.
 
De protestants-christelijke identiteit is het fundament van ons pedagogisch-didactisch concept en berust op de Bijbel, waarin de mens beschouwd wordt als een uniek schepsel van God met eigen gaven en eigen bekwaamheden.
 

 

 

Solliciteer