Overzicht

Fritz Redlschool SO/VSO/Expertise team uit Utrecht is met ingang van 1-6-2021 op zoek naar een Zorgcoördinator/leerlingbegeleider.

Sollicitatieinformatie

Over Fritz Redlschool SO/VSO/Expertise team

De Prof. Fritz Redlschool
De Prof. Fritz Redlschool is een unieke school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs in de regio. Veel van onze leerlingen hebben een behandelrelatie met de verschillende klinieken voor psychiatrie zoals die van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en van Altrecht GGZ.
Ook leerlingen met een specifieke observatievraag met betrekking tot de onderwijsbehoefte van de leerling kunnen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of op arrangementbasis op onze school worden geplaatst.
Wij werken nauw samen met vele partners zoals de aangesloten samenwerkingsverbanden, klinieken, leerplichtambtenaren, zorginstellingen, wijkteams en de scholen uit de regio.
 

Solliciteer